Na zimní údržbě totiž ušetřili dva miliony korun. Peníze se automaticky přesouvají na opravy místních komunikací.

Odklízení sněhu ve městě stálo Hořovické v loňském roce téměř čtyři miliony korun. Do rozpočtu na rok 2012 Hořovičtí zařadili tři miliony korun. Vyčerpali však pouze jeden. Dva miliony tak automaticky přešly na opravy silnic.

O tom, že ušetřené miliony přejdou například na rekonstrukci Cihlářské ulice, informoval starosta města na posledním jednání hořovických zastupitelů. Nejedná se však o jedinou silnici, která se dočká rekonstrukce.

Z části je již nyní opravená Rpetská. „Je dokončená její první etapa kolem hřbitova až k trojúhelníku, který se nachází na hranici Cihlářské. Úpravu dalšího úseku této ulice kolem hřbitova plánujeme pro příští období," uvedl místostarosta Hořovic Petr Bakule a zároveň dodal, že právě začíná rekonstrukce Cihlářské ulice.

Nové podloží, povrch, chodníky i osvětlení. To vše je součástí rekonstrukce Cihlářské ulice. Zástupci odboru technického a dopravního potvrdili, že je tato akce naplánovaná již řadu let.

Souběžně se ve městě opravují i silnice, které poškodily zimní měsíce. Opravu výmolů zadává město postupně po celý rok, a to v různých lokalitách Hořovic.

Podle zástupců města je nutné všechny výdaje velmi pečlivě zvažovat. O střízlivý výhled nákladů s ohledem na finanční možnosti města do konce volebního období žádá i finanční výbor, a to v souvislosti s příliš napjatým rozpočtem, vyčerpáním kontokorentu a nedostatku peněz na účtu. I tato informace byla uvedena na posledním jednání hořovického zastupitelstva. Byla zmíněna při schvalování druhého rozpočtového opatření.

Hořovičtí si jsou vědomi, že nemohou navyšovat výdaje města, a záměr vypracování výhledu investičních nákladů přijímají.
„Výhled vypracuje rada a chtěli bychom s ním vystoupit na příštím jednání zastupitelů města. Byli bychom rádi, kdybychom na konci volebního období byli schopni vytvořit rozpočtovou rezervu do výše jednoho milionu korun," konstatoval starosta Hořovic. Podle něj je velkým problémem také to, že se do výdajů města řadí faktury z předchozího roku nebo minulého volebního období.