Zajímali se nejen o financování, ale také o energetickou náročnost jídelny. Radní jsou toho názoru, že hospodaření s teplem je třeba lépe regulovat. Proto nechávají vypracovat projekt, jehož přínosem by byly vyšší úspory. Hořovičtí navíc chtějí využívat teplo, které školní jídelna sama vyrábí.