Hořovičtí zaznamenali ve svém okolí případy, kdy senioři podepsali kupní smlouvu prodejcům, a pak je stálo velké problémy tyto smlouvy zrušit. V některých případech se to zcela ani nepodařilo. „Nejsme první město, kde je podomní prodej zakázaný," konstatovala zastupitelka Zdeňka Ulčová.

K zákazu podomního prodeje položil několik dotazů zastupitel Jan Skopeček.

„Bude nyní nelegální prodávat kosmetiku či pojištění přímo u zákazníka doma a ne v kamenné prodejně?" ptal se zastupitel. Navíc podotkl, že by měl úřad vysvětlit pro veřejnost tento rozdíl na webových stránkách města. Podle starosty města Hořovice Jiřího Peřiny jsou v textu nařízení uvedené aktivity, na které se nařízení nevztahuje. „Pokud se někdo s někým dohodne, nejde to považovat za pochůzkový prodej," sdělil starosta Jiří Peřina s tím, že 
k diskriminaci podnikatelů docházet nebude. Jak dále uvedl, konečná verze dokumentu je zkontrolovaná krajským úřadem, a po odborné a legislativní stránce by tak měla být v pořádku.

Hořovičtí zadali vyhotovení informačních tabulí s informací o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území celého města. Ty budou umístěné pod dopravními značkami začátek obce. Budou viditelné na hlavních tazích příjezdu do Hořovic.

Nařízení nabývá platnosti patnáct dnů od vyvěšení na internetových stránkách města.