Budova není ve vlastnictví města, majitelem je Národní institut dětí a mládeže. Město tak při opravách investuje do majetku, který není jeho.

O převod na město se snažilo i minulé vedení města, současní zástupci Hořovic v tom hodlají pokračovat. „Budova mateřské školy se v předchozích letech dostavěla a zrekonstruovala. Jedna její část je původní. S tou se nedělalo nic, kromě modernizace vnitřních prostor. Nyní tam při přívalových deštích protekla voda. Ukázalo se, že náklady na potřebné technické a stavební úpravy dosahují částky čtyři sta tisíc korun," uvedl starosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Podle něj se nyní znovu otevřel problém, kdy město investuje do majetku, který není jeho. V současné době je majitelem objektu hořovické mateřské školy ve Větrné ulici. Národní institut dětí a mládeže, který je složkou ministerstva školství. „Máme smlouvu o výpůjčce do roku 2017. Smlouva připouští, že město může do budovy investovat," vysvětluje starosta Hořovic a jedním dechem dodává, že tento stav není vyhovující. „Musíme jednat o tom, co bude v roce 2017. Už i naši předchůdci se snažili, aby školka byla převedena do majetku města," pokračuje Vaculík.

Zástupci Národního institutu dětí a mládeže v minulosti připravili smlouvu o převodu na město z veřejného zájmu. Ministerstvo financí však věc zamítlo, jeho úředníci zpochybnili veřejný zájem.

K historii budovy hořovické mateřské školy starosta Ondřej Vaculík uvedl, že nikdy ve vlastnictví města nebyla, nicméně se stavěla v akci Z, na stavbě pracovali místní lidé.

Hořovičtí se nyní budou snažit získat budovu zpět. Osloví právního experta, který by byl schopen pomoci, správně zformulovat veřejný zájem, zohlednit historicky proces i to, že město se o školku vždy staralo a má o ni velký zájem.