Toto označení si uvedená obecně závazná vyhláška zasluhuje především kvůli tomu, že ji hořovičtí zastupitelé dostali ke schválení již potřetí. Zastupitelka Renata Wachtlová vysvětlila, proč se tak děje. „Návrh obecně závazné vyhlášky se dříve konzultoval s pracovníkem ministerstva vnitra, který řekl, jakým způsobem se má vyhláška připravit," uvedla Renata Wachtlová s tím, že tato varianta platila před čtyřmi lety.

Zároveň zmínila výhody tohoto postupu. „Při tvorbě se vyhláška konzultovala ústně. Vědělo se, kde jsou jaká úskalí, na co se má dát pozor. Při tvorbě obecně závazné vyhlášky se totiž neřídíme pouze zákonem, ale například i nálezem Ústavního soudu," pokračovala zastupitelka.

Jak dále uvedla, postup se změnil. „Obecně závaznou vyhlášku posoudí pracovníci ministerstva vnitra, vrátí ji zpět a ke každému ustanovení napíší závěr, zda je v souladu se zákonem a ústavními nálezy či nikoliv," vysvětlila Wachtlová.

„Po úpravě se vyhláška pošle zpět na ministerstvo. Může se stát, že ji převezme jiný pracovník, který má na úpravu jiný názor. A to se nyní stalo. Nám se ještě navíc stalo to, že mezi tím padl další nález Ústavního soudu, který postavil vyhlášku jinak. V tomto nálezu v podstatě bylo, že ustanovení, ve kterém říkáme, že zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na akce pořádané nebo spolupořádané městem Hořovice, nebo probíhající s jeho souhlasem, je vlastně diskriminační vůči ostatním subjektům a došlo k tomu, že nám vyhlášku vrátili," prohlásila Renata Wachtlová a doplnila, že schvalování vyhlášek komplikuje legislativní smršť i nálezy Ústavního soudu. 

Před schválením vyhlášky o zákazu požívání alkoholu si v rozpravě vzali slovo zastupitel Petr Karban a místostarosta Ondřej Vaculík. Petr Karban přednesl výsledek usnesení kontrolního výboru. "Jeho součástí jsou zjištěné rozpory textové části s přílohou a doporučení kontrolního výboru na úpravu," sdělil Petr Karban. Žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh předsedovi návrhové komise předložený nebyl.

Po tom, co místostarosta Ondřej Vaculík upozornil na důležitost vyhlášky s ohledem na víkendové řádění opilců ve městě, byla vyhláška schválená.

Hlasovalo pro ni 12 zastupitelů, dva byli proti a jeden se zdržel hlasování. Nově schválená vyhláška města Hořovice o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejnostivejde v platnost 1. ledna. Nahradí tak tu stávající.