Na slavnostním otevření nechyběli představitelé obcí - akcionářů VAK Beroun, členové představenstva a dozorčí rady a další hosté. „Stavba trvala více než rok a vyšla na dvanáct miliónů korun,“ uvedl technický ředitel Roman Badin a dodal, že v průběhu stavby byly zrekonstruovány všechny vnitřní prostory, opravena střecha a doplněno zateplení budovy. Poděkoval také kolegům nejen za trpělivost, když dobu stavby trávili v náhradních prostorách, ale i za vydatnou pomoc při rekonstrukci.

Starostka Hořovic Věra Veverková ocenila, jaké moderní a prostorné zázemí má provoz Hořovice, který zajišťuje dodávky vody a odkanalizování v celém regionu. Popřála také, ať sem zákazníci často a rádi chodí. Vilém Žák, ředitel oborového sdružení SOVAK ČR, vyzdvihl, že společnost systematicky investuje do provozního majetku a jeho obnovy a je tak dobrým příkladem pro ostatní vlastníky vodovodů a kanalizací. „Uvádíme do provozu stavbu, která je určena dvěma nejdůležitějším skupinám uživatelů: našim zákazníkům a našim zaměstnancům,“ shrnul za společnost VAK Beroun Jörg Karlhuber, místopředseda představenstva.

I s odpoledními návštěvníky si proces čištění v krásném počasí prohlédlo přes čtyři desítky návštěvníků. Ale provoz čistírny se zavřením brány za návštěvníky nezastaví. Dál se zde bude čistit voda 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.