Z mikroregionu Horymír vystupuje několik obcí. Jednání o ukončení spolupráce řeší Horymír s Osovem a Velkým Chlumcem. Zda zůstat, nebo vystoupit, se rozmýšlejí představitelé Skřiple.

Podle předsedy mikroregionu Vladimíra Roztočila vystoupení některých členských obcí mikroregionu neublíží, naopak se zjednoduší přístup k mnoha projektům. „Obce, které vystupují, nebyly příliš aktivní. Spíše naopak. V loňském roce docházelo k případům, kdy se ostatní kvůli jejich pasivitě nemohli pustit do několika akcí. Do projektů mikroregionu by se mělo vždy zapojit více než padesát procent obcí. A to byl veliký problém,“ uvedl předseda mikroregionu Horymír Vladimír Roztočil. „Očekáváme, že jejich odchodem bude práce v Horymíru pružnější,“ doplnil Roztočil.

Podle zástupců vystupujících obcí může mikroregion Horymír nabídnout pouze drobné projekty. „Pro nás je výhodnější členství ve spolku obcí Karlštějnsko. Zastupuje ho větší počet obcí a obyvatel. Tím se zvyšují šance na získání větších dotací. Navíc projekty připravuje odborník,“ uvedl starosta Osova Zdeněk Veverka. „Navíc se maše potřeby neshodovaly s ostatními obcemi mikroregionu Horymír,“ konstatoval Veverka.
Zástupci Velkého Chlumce se odmítli k situaci vyjádřit.

Mikroregion Horymír byl založen v roce 2001. „Obce do něj vstupovaly hlavně kvůli zavedení plynu. To se podařilo ve Svinařích, Skuhrovu, Podbrdech, Nesvačilích a Všeradicích. To je polovina obcí mikroregionu. Pak se přestaly dotace na plynofikaci poskytovat. Zástupci obcí nyní tvrdí, že jim Horymír nic nepřináší a že poplatek šest tisíc korun ročně je příliš vysoký,“ řekl předseda Vladimír Roztočil.

„Přitom se povedlo mnoho dalších projektů. I když největším úspěchem byla plynofikace, členské obce mohly například využít možnost opravy sakrálních památek, například kapliček. Horymír podporuje i rozvoj cestovního ruchu. Sem patří informační tabule a turistické přístřešky,“ uzavřel Roztočil.

V mikroregionu Horymír zůstávají obce Vinařice, Nesvačily, Všeradice, Vižina, Podbrdy, Skuhrov, Lážovice a Svinaře.