Tyto restaurace, bary a vinárny musí být uzavřené 
o půlnoci. V pátky, soboty a dny, po nichž následuje den pracovního klidu, je lze provozovat nejdéle do 2. hodiny následujícího dne. Výjimkou je Nový rok, kdy mohou být restaurace otevřené do ranních pěti hodin. Omezení se týká 
i provozu restauračních zahrádek. Pokud se nacházejí ve jmenovaných lokalitách, u jejich stolků by po 22. hodině neměl sedět žádný host. A odkdy začne nová vyhláška platit? „Nabude platnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, to je 24. června,“ konstatují zástupci města Hořovice.