Správcem vodního toku Chumava na Hostomicku jsou Lesy ČR. Jeho zástupci hodlají odstranit škody po červencové povodni do konce letošního roku.
Podle posledních informací se již například podařilo vyčistit část koryta vodního doku Chumava v hostomické lokalitě Zátor. Zbytek je na provozovateli místního domova pro seniory. Do nepřístupných míst se totiž nedostala těžká technika Lesů ČR.

„Jednali jsme s Lesy ČR ihned po červencové záplavě. Domluvili jsme se, že správce toku vyčistí část Chumavy, která je pod naším objektem. Tak se také stalo. V délce čtyřiceti až padesáti metrů koryto vybagrovali a nechali také vyřezat náletové dřeviny. Tento úsek je nyní zcela v pořádku,“ konstatoval ředitel Domova Hostomice – Zátor Josef Tyl.

Zbývá odstranit škody v horní část toku, která je nad domovem pro seniory. „Tu vyčistíme vlastními silami v měsíci říjnu. Akci spojíme s opravou opěrné zdi u potoka,“ doplnil Josef Tyl.

Další místa je možné vyčistit až po vypracování projektů a vypsání výběrových řízení na dodavatele. „V měsíci říjnu budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na vodním toku Chumava – Hostomice s předpokládaným termínem dokončení do konce listopadu letošního roku. Projektová dokumentace k odstranění škod na vodním toku Chumava – Radouš bude zpracovaná do dneška. Následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací s předpokládaným termínem dokončení do konce letošního roku,“ upřesnil za Lesy ČR jejich tiskový mluvčí Zbyněk Boublík.