„Víme, co nás pálí. V případě vypsání vhodného dotačního titulu by přišla na řadu výstavba nové splaškové kanalizace a chodníků,“ konstatoval hostomický starosta Vít Šťáhlavský.

Hostomické chodníky kritizují i občané. Získat peníze na jejich obnovu však není podle zástupců města jednoduché. „Prozatím je možné čerpat z dotací, které jsou sice určené na komunikace, ale stavba musí splňovat daná kritéria. Dotační podpora je v současné době zaměřená pouze na spojení určitých lokalit, například od školy k autobusové zastávce,“ uvedl hostomický starosta.

Hostomičtí vhodné dotační tituly sledují. Jednají i o tom, že by využili průběžný dotační titul na výstavbu cyklostezky. „Uvažujeme o její stavbě mezi Radouší, Bezdědicemi a Hostomicemi. Mohli by ji využívat jak pěší, tak cyklisté. Silnice v uvedené lokalitě není bezpečná, je zde velký provoz kamionů,“ uvedl starosta Hostomic s tím, že nejlepší by bylo, kdyby cyklostezka kopírovala hlavní komunikaci. Cyklostezka by podle něj usnadnila lidem cestu do školy, k lékaři i do zaměstnání.

Hostomický starosta však jedním dechem dodává, že samotná příprava i realizace projektu by se neobešla bez problémů. „Příprava by byla náročná a zdlouhavá. Trasa by totiž protínala železnici a potok. Se zastupiteli města se navíc shodneme na tom, že finanční částka na stavbu je příliš vysoká,“ uzavřel Vít Šťáhlavský.