Třetí etapa rekonstrukce Základní školy Pavla Lisého Hostomice právě vrcholí. Za posledních osm let bylo do renovace investováno více než 50 milionů korun. Zásadní úpravou školy bylo nejen zpevnění statiky budovy, ale například i přemístění kuchyně a jídelny a rozšíření tělocvičny. Byla provedena renovace rozvodů topení, vody, odpadů, kotelny a střechy školy. Teplá voda byla zavedena do všech učeben.

„Současný stav je konečnou etapou rozsáhlé renovace, která byla zahájena v roce 2000. Byla podpořena státní dotací ve výši 14,6 milionu korun
s tím, že spoluúčast města Hostomice byla půl milionu korun,“ uvedla ředitelka hostomické školy Jiřina Walterová.

Žáci získali nové učebny

Budova školy, která byla postavena v roce 1900, má novou fasádu, zmodernizované byly učebny fyziky, chemie a dílny. Například třída chemie je vybavena novými laboratorními stoly s rozvodem vody a elektřiny s možností použití plynových kahanů i laboratorního skla. Učebna má nové zatemňovací zařízení, tabuli a projekční plátno. Třída je vybavena audiovizuální technikou.

Dokončení hřiště závisí na počasí

Nový povrch bude mít dvůr a sportovní hřiště školy. Dokončovací práce na hřišti školy se však musí přizpůsobit počasí. Prozatím byl upraven základní povrch. „Zdrželo nás mrazivé počasí. Zima nastoupila dříve, než jsme očekávali. Speciální asfaltový povrch je možné položit až za příznivějších podmínek. Současné nízké teploty nezaručují kvalitní postup prací,“ sdělila ředitelka školy.

Škola představí úpravy veřejnosti

V jarních měsících pozve škola do svých prostor i veřejnost. Slavnostním předáním bude zakončena poslední etapa úprav. „Řada občanů se zajímá především o nové učebny. Všichni budou mít možnost prohlédnout si celou stavbu,“ konstatuje Jiřina Walterová.

Hostomická škola připravuje další novinku. „Aby žáci nebyli od jara do podzimu vystavováni slunečním paprskům, bude na dvoře školy postavena lehká dřevěná stavba. Ta bude dětem sloužit o přestávkách i při vyučování. Kolem bývalé kotelny vybudujeme nejen přístřešek s lavičkami, ale i úschovnu kol,“ upřesnila ředitelka školy.