Přistoupili proto k neobvyklému řešení. Na vypracování územního plánu vypsali letos v únoru urbanistickou soutěž. Hostomičtí připravili výstavu soutěžních návrhů územního plánu. Její vernisáž se koná ve čtvrtek 2. srpna v prostorách Městského úřadu Hostomice.

Urbanistickou soutěž město vypsalo letos v únoru. Odborná porota nakonec hodnotila deset návrhů, z nichž vybrala tři nejlepší. V průběhu tohoto měsíce se uskuteční řízení, ve kterém tito autoři předloží své cenové nabídky na zpracování územního plánu a osobně návrh odprezentují. Z jednání pak vyjde vítěz, který pro město zpracuje územní plán.

Zástupci města upozorňují, že návrhy územního plánu nejsou závazné, a to i v případě navržených ploch k zástavbě. Konečné řešení bude záležet na požadavcích města a všech dotčených orgánů.