Hrad Karlštejn, který král Karel IV. vybudoval v roce 1348, sice vyvolává pocit stability, nicméně i tento velikán trpí jak skrytými neduhy, tak vysokým návštěvnickým provozem. „Proto již nestačí prováděná údržba a památka vyžaduje větší stavební zásah,“ dodala Naďa Goryczková.

Rozsáhlá modernizace starobylých hradních prostor si vyžádá náklady v celkové výši 95 milionů korun. Rekonstrukce už byla symbolicky zahájena v loňském roce a potrvá až do roku 2022. V loňském roce se zpracovávala projektová dokumentace pro realizaci.

Stavební práce se pravděpodobně nejvýznamněji dotknou Císařského paláce, ve kterém má podle plánů vzniknout víceúčelový sál s menší expozicí. Projekt této několikaleté investiční akce počítá s obnovou chátrajících přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku, skalního sklepa a východní části hradního purkrabství.

Zde se zřídí moderní návštěvnické centrum s novými pokladnami. Z nádvoří hradu tak zmizí dřevěný stánek a vstupenky se už nebudou prodávat u okénka, ale v atraktivních pozdně gotických prostorách ve východní části purkrabství. Zde budou mít návštěvníci k dispozici i obchod se suvenýry a občerstvením. Z této části hradu se bude zároveň vycházet na terasu, která vznikne na střeše nových toalet postavených na jižním parkánu. Staré a historické toalety zmizí.

V rámci rekonstrukce vznikne v opravovaných prostorách kinosál pro 20 lidí a čtyři nové expozice. Půjde o výstavy o karlštejnském vinařství a kamenických prvcích a virtuální model hradu. V Císařském paláci vznikne expozice tesařských prvků, která bude přístupná při akcích pořádaných v multifunkčním sále. V kinosále se návštěvníci dozvědí zajímavé informace o hradě a při vlastní prohlídce tak už budou mít určité informace o hradě.

Obnovy se dočká také užitková zahrada na jižním parkánu, který se nachází v klidnější části hradního objektu. Zde by se díky modernizaci mohly v budoucnu konat i svatební obřady a renovací projdou též inženýrské sítě. Součástí projektu je i pořízení časosběrných dokumentů, které zachytí průběh rehabilitace hradu a vytvoření virtuální podoby. Jedním z cílů této investiční akce je kromě navýšení počtu návštěvníků i větší komfort poskytovaných služeb, a to už v roce 2023.