Rekonstrukce hradu se uskuteční za plného provozu a potrvá až do roku 2022. „Hrad tak zůstane při rekonstrukci návštěvníkům otevřený. Lidé se ale musí připravit na krátkodobé uzavírky v některých částech Karlštejna,“ upozornila ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková s tím, že hrad Karlštejn sice vyvolává pocit stability, nicméně i tento velikán trpí jak skrytými neduhy, tak vysokým návštěvnickým provozem. „Proto již nestačí prováděná údržba a památka vyžaduje větší stavební zásah,“ dodala Naďa Goryczková.

Projekt této několikaleté investiční akce počítá s obnovou chátrajících přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku, skalního sklepa a východní části hradního purkrabství. Zde se zřídí moderní návštěvnické centrum. Obnovené prostory se zpřístupní veřejnosti a počítá se, že poslouží jako výstavní síně, ve kterých budou umístěné nové expozice.

Obnovy se dočká také užitková zahrada na jižním parkánu a renovací projdou též inženýrské sítě. Součástí projektu je i pořízení časosběrných dokumentů, které zachytí průběh rehabilitace hradu a vytvoření virtuální podoby. Jedním z cílů této investiční akce také je kromě umožnění odbavit více návštěvníků i větší komfort.

Slavnostního zahájení se v pondělí zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. „Karel IV. vybudoval hrad Karlštejn v roce 1348. K letošnímu roku to je 670 let, což je určitá symbolika. Pan kastelán mi dnes říkal, že se hrad Karlštejn v historii nikomu nepodařilo dobýt. Podařilo se to až návštěvníkům. Jsem velmi ráda, že turisté hrad Karlštejn tak hojně navštěvují. Sám Karel IV. nemohl tušit, kolik lidí se bude na jeho oblíbeném hradu každoročně pohybovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ředitel územní památkové správy Národního památkové ústavu Dušan Michelfeit sdělil, že stavební práce by se měly zahájit v příštím roce. „Nyní jsme ve fázi, ve které se zpracovává projektová dokumentace pro realizaci,“ uvedl Dušan Michelfeit.

Podle něho se z opravovaných prostor stanou moderní a reprezentativní. Z nádvoří hradu zmizí dřevěný stánek a vstupenky se už nebudou prodávat u okénka, ale v atraktivních pozdně gotických prostorách ve východní části purkrabství. Návštěvníci tam budou mít k dispozici i obchod se suvenýry a občerstvením. Z této části hradu se bude zároveň vycházet na terasu, která vznikne na střeše nových toalet postavených na jižním parkánu. Staré a historické toalety zmizí.

V rámci rekonstrukce vznikne v opravovaných prostorách kinosál pro 20 lidí a čtyři nové expozice. Půjde o výstavy o karlštejnském vinařství a kamenických prvcích a virtuální model hradu. V Císařském paláci vznikne expozice tesařských prvků, která bude přístupná při akcích pořádaných v multifunkčním sále. V kinosále se návštěvníci dozvědí zajímavé informace o hradě a při vlastní prohlídce už budou mít určité informace o hradě.

Hrad Karlštejn Karel IV. vybudoval jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v republice.
„Záměrem projektu je naplnění dlouhodobé vize obnovy a zachování národní kulturní památky státního hradu Karlštejn pro další generace,“ uvedl při zahájení ministr kultury Ilja Šmíd.