Návštěvníci akce se dozvěděli jak se žilo v pravěku. Vyzkoušeli si pazourkové nože, odlévání z bronzu, kovotepectví, pravěkou keramiku, vaření a pečení i rozdělávání ohně. Mamuti každoročně ukazují návštěvníkům svou činnost a blíže je seznamují s experimentální archeologií. Na třech nádvořích hradu Točníku bylo postaveno pět zubříků, což jsou pravěké stany. V nich byla stanoviště jednotlivých experimentálních „tlup“. Návštěvníci si mohli vyslechnout výklad o jednotlivých experimentech a některé z nich si mohli také sami vyzkoušet. Pro děti byla na hradě připravena zajímavá hra, při které se nejen pobavily, ale i se blíže seznámily s pravěkem.