Projekt východního obchvatu Hořovic, jehož investorem je Středočeský kraj, prochází změnami, které podle některých zastupitelů města nejsou šetrné k rodinné zástavbě v Konečné ulici v Hořovicích. „Zastupitelé města se rozchází v pohledu na řešení tohoto konkrétního místa. Část radních s poslední variantou souhlasí, část usiluje o změnu projektu a oddálení obchvatu od zástavby rodinných domů,“ upřesnil místostarosta Hořovic Václav Pomma.

„Na společném říjnovém jednání rady a stavební komise Městského Úřadu Hořovice jsme konstatovali, že nejproblematičtější úsek obchvatu je na sjezdu u Žebráku mezi silnicí z Hořovic do Žebráku a z Hořovic do Kotopek. V místě této spojky přimkli projektanti obchvat k zástavbě domů a silnice je vedená kolmo dolů na zhruba devítimetrovém valu se čtyřmetrovou protihlukovou stěnou. Tím třináctimetrová stěna zastíní domky,“ popisuje hořovický starosta Luboš Čížek. Podle něj silnice v těchto místech dosáhne stoupání, které zvýší koncentraci emisí v lokalitě. „Osmistupňové stoupání této komunikace bude obtížně sjízdné hlavně ve ztížených zimních podmínkách,“ doplňuje Václav Pomma.

Další jednání budou tento týden

Původní návrh ze 70. let vedl o několik set metrů dále směrem ke Kotopekům. Projekt východního obchvatu byl několikrát přepracovaný a kvůli financím se stále více přibližuje k rodinné zástavbě. Další jednání zástupců Hořovic s projektantem východního obchvatu se uskuteční tento týden.

„Rádi bychom dosáhli úprav projektu v nejkritičtějším místě a obchvat oddálili od zástavby alespoň o dvě stě metrů,“ líčí Luboš Čížek. V návaznosti na rekonstrukci silnice ze Žebráku do Hořovic plánují zastupitelé Hořovic zavedení dalších bezpečnostních prvků ve městě. „Bezpečnost dopravy chceme podpořit výstavbou kruhových objezdů, zvýšením počtu přechodů a umístěním zvýšených prahů,“ říká starosta. Zástupci města Hořovice požádali majitele silnice, kterým je Středočeský kraj, o zvýšení prahu na přechodu u hořovického zámku. „Toto místo je nebezpečné. Došlo zde už ke zranění dětí,“ konstatuje Luboš Čížek a dodává, že žádost byla krajem zamítnuta z důvodů zvýšení hlučnosti automobilové dopravy s tím, že rozhodující je hladký průjezd dopravní techniky po silnici druhé třídy. Varianta falešného prahu, kterou kraj doporučil jako náhradní řešení, není podle starosty dostatečně účinná.