Zde je místní úpravou nainstalována dopravní zákazová značka „Zákaz stání". Řidiči na tuto značku ale nedbají. Ignorují ji a strážníci městské policie tak zde neustále řeší dopravní přestupky související s parkováním jejich vozidel. Těchto přestupků přibývá a řidiči je páchají i opakovaně.

Vzhledem k tomu, že část pachatelů tohoto dopravního přestupku ignoruje i předvolání, které mu strážníci zanechají vozidle, rozhodla se městská policie výše uvedený dopravní přestupek řešit jiným zákonným způsobem.

Tyto přestupky postupuje k projednání na Městský úřad v Berouně, a to na Oddělení přestupků a správních deliktů. Městská policie Zdice veškeré nahlášené, či zjištěné přestupky zaeviduje, sepíše oznámení o jejich spáchání a odešle do Berouna.