Tři roky žádal Obecní úřad Lochovice opakovaně o finanční podporu na výstavbu víceúčelového hřiště. „Ani letos jsme nebyli zařazeni. Koncem března nám Středočeský kraj oznámil, že dotační podpora na výstavbu hřiště s umělým povrchem do Lochovic nedorazí,“ zdůraznil místostarosta Lochovic Ivan Komzák.

Hřiště bude otevřeno za měsíc
Lochovičtí přesto plánují otevřít sportovní areál už začátkem května. „Náklady na stavbu víceúčelového hřiště jsou téměř dva milióny korun. Několik let jsme žádali o příspěvek z dotačních fondů, zároveň jsme peníze na stavbu hřiště šetřili,“ objasnil lochovický místostarosta. Lochovičtí využijí ještě další možnosti k získání finanční podpory na výstavbu hřiště. „Do konce letošního srpna odešleme žádost o dotaci na ministerstvo školství. To by mohlo dodatečně podpořit výstavbu hřiště pro školu,“ upřesnil místostarosta.


Sportovní vyžití chybí v Lochovicích především dětem. „Hřiště stavíme hlavně pro školu. Lochovičtí žáci nemají velké možnosti pro sportovní aktivity,“ dodal Ivan Komzák. To potvrdila i ředitelka místní základní školy Ivana Eklová. „V budově školy máme sice dvě tělocvičny, jedná se však o přestavěné třídy. V jedné je umístěno tělocvičné náčiní, druhá místnost je určena na míčové hry,“ popsala ředitelka Základní školy Lochovice Ivana Eklová. A dodala, že na nové hřiště se těší celá škola. „Nemáme žádné venkovní prostory, kam bychom mohli s dětmi chodit cvičit. Několikrát do roka jezdíme například bruslit, nebo na plavání. Dojíždění za sportem je však organizačně náročné,“ popsala Eklová.


Nové hřiště přinese žákům lochovické školy více hodin na čerstvém vzduchu. Stavbu vyhovující tělocvičny škola zatím neplánuje. „Budova je přes sto let stará. Je třeba investovat do vybavení školy, abychom splňovali hygienické předpisy. Postupně dokupujeme i školní nábytek,“ uvedla ředitelka lochovické školy. V lochovickém sportovním areálu najdou lidé i tenisové a volejbalová hřiště. Celý areál budou využívat nejen školáci, ale i ostatní veřejnosti.