Hřiště v Kollárově ulici v Berouně známé jako hřiště „Na Vorlu“ obnovilo město v roce 2005, kdy škváru vyměnil umělý povrch. Tím se však odstartovala vlna stížností a sporů mezi tamními obyvateli, mládeží, která hřiště využívá, a městem. Lidé si stěžovali, že chlapci, kteří tam hrají fotbal, kopou míče tak, že jim létají na jejich pozemky, a proto poslali na město žádost s dvaceti sedmi podpisy. Město se rozhodlo vyhovět těmto obyvatelům a odstranilo z hřiště brány. To se však nelíbilo těm, kteří jsou zvyklí na hřiště chodit a hrát fotbal. Brány se proto budou opět vracet, i když v menším provedení. Místní obyvatelé jsou tak opět nespokojení a tvrdí, že menší brány problém s překopáváním míčů do zahrad nevyřeší.

Podle Jiřího Kocourka, který často chodí za rodiči své ženy bydlící pod hřištěm, by problém z devadesáti devíti procent vyřešil správce hřiště. „V překopávání míčů vidím velký problém, protože pod hřištěm mají dům například Bémovi, kteří jsou invalidní důchodci. Paní chodí o holích a pán nemá ruku. Pro tyto lidi je letící míč skutečně nebezpečný,“ sdělil Jiří Kocourek, který se v této věci již delší dobu angažuje a komunikuje buď s místostarostou města Tomášem Havlem nebo s Karlem Abrahámem, vedoucím odboru školství, kultury a vnějších vztahů. „Žádali jsme město, aby hřiště dostalo svého správce a aby se tam za mírný poplatek vybíralo vstupné. To město s odůvodněním odmítlo,“ řekl Kocourek. V písemné odpovědi od místostarosty Tomáše Havla se konkrétně píše: „Požadavku na celodenní přítomnost správce na hřišti nelze bohužel vyhovět z důvodu finanční náročnosti, kterou město nemůže zajistit ze svých prostředků. Návrh, aby se na hřišti vybíralo vstupné, nelze realizovat vzhledem k tomu, že na opravu hřiště obdrželo město prostředky ze státního rozpočtu a jednou z podmínek jejich použití bylo to, že hřiště bude přístupné uživatelům bezplatně.“

Kromě těchto odůvodnění město podle Jiřího Kocourka argumentovalo také tím, že by správce hřiště „Na Vorlu“ neměl práci. „Já si myslím, že by práci rozhodně měl. Například postranní vchod je v tak dezolátním stavu, že by si určitě práci našel. Rozhodně tedy nechceme hřiště uzavřít, protože víme, že existují slušní kluci, kteří tam chodí hrát fotbal, ale správce toto hřiště zkrátka potřebuje,“ dodal Kocourek.

Možnost správce však není podle Karla Abraháma úplně zavrhnutá, ale je to otázka dalšího vývoje. Menší branky by se na hřišti „Na Vorlu“ měly objevit co nejdříve.