Na keramiku, mezi níž převažovaly rozmanité hrnečky, hrnky i hrnce. Ale také na místy, talíře, konvičky a další zboží, které nepředstavuje jen dekorativní předměty. Může přijít do styku s potravinami.

Kontroly jsou tradicí

Právě na tyhle souvislosti se v rámci svých předem plánovaných kontrol zaměřili pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Osm kontrol provedených 9. září dopadlo pro prodejce úspěšně – byť ne ve všech případech byly závěry známy hned na místě. K prověření si hygienici vybírali prodejce, kteří nebyli kontrolováni v minulých letech. Hrnčířské trhy se totiž konaly již po jednadvacáté – prověřování dokumentů potvrzujících nezávadnost nabízeného zboží tak nebylo novinkou ani pro pracovníky hygieny, ani pro prodejce. Řeč přitom v tomto případě není o zveřejnění informací, které naopak vyhledávali někteří zákazníci: zda výrobce doporučuje vyhlédnuté zboží pro používání v mikrovlnné troubě a v myčce. I takové vývěsky byly na některých stáncích k vidění.

Dodatečné papírování

Požadavkům na označování materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami daných evropskými směrnicemi vyhověli všichni kontrolovaní prodejci. Závěr kontrolorů zní: využili možnosti značení v blízkosti keramického předmětu formou označení stánku a přiložením vizitky ke keramickým předmětům. Hygienici se také zajímali o takzvané prohlášení o shodě definované vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. 


Přímo na místě měli prodejci prohlášení k dispozici ve třech případech. Ti zbývající buď ukázali dokumenty, které bylo třeba aktualizovat, aby vyhověly požadavkům daným současnou legislativou, nebo předložili protokoly o laboratorních měřeních migrace olova a kadmia, které představují podklad pro vypracování písemného prohlášení. V těchto případech si hygienici vyžádali zaslání prohlášení v náhradním termínu – a všichni kontrolovaní svou povinnost splnili.