Jejich webové stránky obsáhle přibližují Zavalianisův pohled na současnou situaci – a nejsou to jen slova prodchnutá optimismem.

Pomáhá i hlídání dětí

Šéf se netají nadšením a obdivem k nasazení lékařů i sester, kdy na covidová oddělení přicházejí pomoci i třeba kolegové z ortopedie, urologie nebo pediatrie. Nemocnice se takový přístup snaží podpořit například zavedením hlídacích skupin pro děti zdravotníků se stravou zdarma – nebo okamžitým vyplacením mimořádných odměn bezprostředně poté, co peníze dorazily od ministerstva zdravotnictví; bez toho, že by se čekalo na výplatní termín.

Současně však Zavalianis nezastírá, že jen elán by nemusel stačit. Shoduje se s představiteli ministerstva zdravotnictví, že vývoj pandemie během listopadu ukáže, kterým směrem se budeme ubírat. Pohled do nemocnic na Berounsku však je nyní pro obyvatele okresu vcelku příznivou zprávou. Drama není na obzoru a tomu, že by hrozil nedostatek kapacit, zatím nic nenasvědčuje. A lékaři předpokládají, že to tak i zůstane. Že nebude nutné kvůli nedostatku míst hledat pro pacienty postele jinde.

Pacienty je kam uložit

V hořovické nemocnici dosahuje aktuální obsazenost lůžek určených pro pacienty s onemocněním covid-19 přibližně 70 procent, sdělila v úterý Deníku mluvčí Petra Horáková.

„Aktuálně máme vyhrazené v Nemocnici Hořovice jedno celé infekční oddělení pro pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění. Pro pacienty s velmi těžkým průběhem máme rezervovanou většinu kapacity našich intenzivních lůžek. Centrální JIP a ARO má celkem čtrnáct lůžek – a rozšiřujeme kapacity o dalších šest lůžek intenzivní péče v prostorách infekčního oddělení,“ shrnula Horáková nynější situaci.

Přičemž připomněla, že to není vše: nemocnice vytváří další izolační oddělení s více než třemi desítkami míst. „Reagujeme na aktuální potřeby a snažíme se mít stále dostatek volných lůžek,“ konstatovala.

Berounská nemocnice měla v úterý obsazenu třetinu vyhrazených lůžek. Tam je také vyčleněno infekční oddělení pro covid-pozitivní pacienty, kteří vyžadují akutní péči. „Kapacita tohoto oddělní je 40 lůžek,“ uvedla Horáková.

Převoz jinam nebude třeba

To, že by mohla nastat situace, kdy by nemocnice v berounském okrese musely odmítat pacienty, považují jejich týmy za velmi nepravděpodobné. Byť řešení je připravené, věří, že taková situace nenastane. „Pokud by se naplnily jednotlivé regionální nemocnice, je vybudovaný centralizovaný systém intenzivní péče, který monitoruje volná lůžka a ostatní kapacity ve všech nemocnicích,“ vysvětlila Horáková, co je nachystáno. Malérem by tedy bylo až vyčerpání celého systému.