Investiční akci s realizačními finančními náklady ve výši 74 622 tisíc korun bez DPH obec dokončila koncem prosince loňského roku.
V současné době se na kanalizaci postupně připojují jednotlivé nemovitosti zejména v horní části obce. Spodní část obce je na hlavní řady kanalizace už téměř napojena celá. Zároveň probíhá příprava na propojení nemovitostí
v horní části obce na základě kolaudačního řízení, které proběhlo tento týden.

„Výstavba tlakové kanalizace byla pro naši obec největší investiční akcí a jsem rád, že ji máme za sebou. Připravovali jsme ji hodně let. Myslím, že jedenáct. První přípravy na ni totiž začaly už v roce 2004," uvedl k výstavbě kanalizace v Hudlicích starosta obce Pavel Hubený.

Stavební práce na výstavbě tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod začaly v srpnu roku 2014. Původně měly být dokončeny v srpnu loňského roku, ale termín dokončení se posunul až na konec roku.

„V průběhu realizace stavby se bohužel vyskytly různé problémy, které týkaly zejména založení stavby čistírny odpadních vod. Nyní už je čistírna ve zkušebním provozu a je na ni napojeno asi dvě stě nemovitostí a další se napojují," vysvětlil důvod prodloužení stavby Pavel Hubený.

Během letošního roku se na tlakovou kanalizaci musí napojit všechny nemovitosti, a to i ty, jejichž majitelé nedali souhlas se zabudováním jímky s čerpadlem na svém pozemku.

„Termín není sice přesně stanoven, ale my bychom měli do konce zkušebního provozu čistírny odpadních vod, což je prosinec letošního roku, splnit nátoky nerozpuštěných látek na ní. Proto by se měly všechny nemovitosti napojit do konce letošního roku," upozornil starosta Hudlic.
í
Podmínky dotace by obec Hudlice měla bez problémů 
v letošním roce splnit, a to už z toho důvodu, že proti stavu 
v projektu si kanalizační přípojku zrealizuje dvacet nemovitostí navíc. Jedná se 
o nemovitosti, jejichž vlastníci původně napojení na tlakovou kanalizaci odmítli.

Aby majitelé nemovitostí nekalkulovali a nemysleli si, že když se připojí na kanalizaci až v létě, ušetří peníze, vydala obec závaznou vyhlášku.

„Ta platí pro všechny majitele nemovitostí, které už mají a nebo si teprve budují kanalizační přípojku. Podle vyhlášky lidé zaplatí za stočné na letošní rok paušální poplatek ve výši 1200 korun na osobu 
a rok. Z tohoto důvodu není rozhodující jestli se nemovitost na kanalizaci napojí 
v únoru či v srpnu," vysvětlil Pavel Hubený.

Pro paušální poplatek se představitelé obce rozhodli proto, že obec neprovozuje vodovod, a tak nemá šanci zjistit, jakou spotřebu vody obyvatelé obce mají. Jeho výši převzalo od obce Kublov, kde už se stočným mají konkrétní zkušenosti.