To tvrdí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Tuto veřejnou zakázku představitelé Hudlic zadávali v loňském roce. Protože převyšovala částku 50 milionů korun, jednalo se tak o významnou veřejnou zakázku. Odůvodnění zakázek takového významu musí podle zákona schvalovat zastupitelstvo územního správního celku. 
V případě veřejné zakázky obce Hudlice ale zadavatel neprokázal, že ke schválení odůvodnění skutečně došlo. Za toto porušení zákona uložili úředníci ÚOHS Hudlicím pokutu ve výši 600 tisíc korun.

„Ano, je to pravda. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám pokutu ve výši šest set tisíc korun v lednu uložil s tím, že jsme pochybili v zadávacím řízení na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v Hudlicích. My ale jakékoliv pochybení popíráme. Naše obec při zadávání veřejné zakázky nepochybila. Hudlické zastupitelstvo odůvodnění veřejné zakázky na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod schvalovalo dokonce dvakrát," uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený s tím, že obec Hudlice podala do rozhodnutí rozklad, který bude posuzovat předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Poprvé schvalovalo hudlické zastupitelstvo zadání veřejné zakázky v rámci rozpočtových změn a podruhé 
v rámci výběrového řízení na dodavatele zakázky. Zadávací dokumenty a výběrové řízení kontroloval prý i Státní fond životního prostředí.

„Kromě toho zadávací dokumenty a výběrové řízení kontroloval a schvaloval Státní fond životního prostředí," upozornil Pavel Hubený.

V případě, že předseda ÚOHSu platnost rozhodnutí potvrdí a Hudlice budou muset pokutu zaplatit, vezme si ji na svá bedra firma, která kanalizaci v Hudlicích staví.

„Máme od firmy vyjádření, že mohla někde udělat chybu. V případě, že bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na pokutě trvat, firma ji zaplatí ze své pojistky," vysvětlil starosta Hudlic a dodal, že obec na potvrzení pokuty bude reagovat podáním soudní žaloby na ÚOHS.

Mezi obyvateli obce vzbudila zpráva o uložení pokuty velké obavy a také vlnu nevole. „Kolem tlakové kanalizace, která se v naší obci staví, je už několik let spousta nejasností a stalo se i mnoho ošklivých událostí," já to raději nechci komentovat. Konstatovala jedna z nejmenovaných obyvatelek Hudlic.