Slavnostnímu zahájení stavby byl také přítomen náměstek hejtmana Středočeského kraje Jiří Peřina, starostka Nového Jáchymova a starosta obce Otročiněves Josef Šinkner.

Obec Hudlice na výstavbu nové rozhledny Máminka, jejíž součástí bude také výstavba nové naučné stezky kolem Krušné hory, revitalizace areálu Památníku Josefa Jungmanna a nový bezpečnější přístup na Hudlickou skálu, získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy ve výši 5 578 432 korun. Celkové náklady na tuto investiční akci, jejímž cílem je zvýšení atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu, jsou 6 769 913 korun.

„Obec Hudlice uvolní ze svého rozpočtu na výstavbu rozhledny a naučné stezky částkou 1 389 481 korun," uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený.

Stavba, kterou hudličtí oficiálně zahájili včera, by měla být dokončena v květnu příštího roku.
„Čekáme na schválení výběrového řízení úřadem regionální rady. Až ho budeme mít, tak podepíšeme s vítěznou firmou smlouvu a vzhledem k příznivému počasí stavbu brzy zahájíme," upřesnil Pavel Hubený.
Nová rozhledna by měla mít sto schodů, které budou nabídnuty občanům Hudlic. Kdo bude chtít, získá svůj schod.