Zastupitelé Hudlic už několik let připravují výstavbu tlakové kanalizace. Podle vedení obce je to jediný možný způsob, jak lze obec odkanalizovat. S jejich názorem ale mnozí občané nesouhlasí. Tvrdí, že je takové řešení výhodné pro obec, ale ne pro její obyvatele. Vzhledem k tomu, že by téměř v jedné polovině rodinných domů mohly být gravitační přípojky, požadují, aby zastupitelé v obci nechali vybudovat kombinovanou kanalizaci.
To, že svůj odpor proti celoplošné tlakové kanalizaci myslí vážně, potvrzuje petice, kterou v Hudlicích během několika dnů podepsalo téměř dvě stě lidí. Podle petičního výboru je rozhodnutí zastupitelů účelové a nevýhodné, možná i pro více než polovinu obyvatel Hudlic. „Petiční výbor požaduje po představitelích obce, aby se zavedením tlakové kanalizace počítali pouze u nemovitostí, u kterých prokazatelně nelze zrealizovat jinou,“ upřesnila členka petičního výboru Andrea Čápová.


Podle petičního výboru není tlaková kanalizace pro obyvatele Hudlic žádnou výhrou. „Když mluvím s někým, kdo má doma tlakovou přípojku, tak na ni nadává. Je s ní jen spousta starostí. Jsem pro kanalizaci, o které člověk neví,“ poznamenala Lenka Treglerová.


Někdo ze zastupitelů Hudlic se snaží členy petičního výboru zastrašit a do schránek jim hází anonymní pamflety, což svědčí o tom, že domluva obou stran nebude nijak jednoduchá. „Zastupitelé by si měli uvědomit, že jsou tady pro nás a ne my pro ně. Měli by hájit naše zájmy,“ je přesvědčená jedna z občanek Hudlic.


Výstavbu kombinované kanalizace odmítají zastupitelé obce zejména kvůli finanční náročnosti. Současný postoj občanů starostu Hudlic Pavla Hubeného mrzí. „V žádném případě nebylo nutné volit takovou nátlakovou akci. Obec byla vždy pro komunikaci s lidmi. Nikdy jsme nikoho neodmítli. Pro nás ale bude rozhodující počet občanů, kteří budou s umístěním jímky na svůj pozemek souhlasit. Absolutně nesouhlasím s důvody, které jsou na petičním letáku uvedeny,“ řekl k petiční akci starosta.


Hudlice mají v současné době kolem 1200 obyvatel. Z toho je zhruba 150 dětí. Petici tak už podepsala téměř pětina voličů a jak to vypadá, tak se jejich počet ještě zvýší. Pro zastupitele, kterým by neměly být názory voličů lhostejné, je to dost silný signál proto, aby svůj investiční záměř přehodnotili.
„V případě, že to bude výhodné pro obec i její obyvatele, nebráníme se naše rozhodnutí zrevidovat. Obyvatelé Hudlic si ale musejí uvědomit, že v případě, že budeme stavět kombinovanou kanalizaci, dříve než za čtyři roky se jí nedočkají. Musejí počítat i s vyššími náklady na stočné. Jen změna územního plánu bude trvat rok,“ uvedl Hubený.


Petiční výbor chce s představiteli obce i jejími obyvateli o výstavbě kanalizace jednat veřejně. „Všechny zveme na setkání, které se koná 13. dubna od 15 hodin v hostinci U Růžového stromu,“ zve za petiční výbor Andrea Čápová.