„Jsem velice rád, že vlastní práce tak rychle pokračují díky zvolenému řešení i příznivé zimě. Samozřejmě nás čeká ještě veliký kus práce," uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený s tím, že přes objektivní navýšení nákladů na založení čistírny odpadních vod, které si vyžádalo horší podloží než stanovil geolog, dochází k určitým úsporám. Obec tak nemusí čerpat rozpočtové rezervy.

Výstavbu tlakové kanalizace odmítal v Hudlicích velký počet obyvatel. Z tohoto důvodu nebyly jejich nemovitosti zaneseny do projektové dokumentace. V současné době proto představitelé Hudlic řeší se Státním fondem životního prostředí možnost, jak počet objektů připojených na kanalizaci rozšířit.

„Bude pravděpodobně možnost připojit dalších cca 30 až 40 objektů za splnění všech podmínek Státního fondu životního prostředí, stavebního a vodoprávního úřadu. Už se nám přihlásili zájemci, kteří podepsali smlouvu o smlouvě budoucí na umístění čerpací stanice na svém pozemku," vysvětlil Pavel Hubený.

Případní zájemci nemají na podpis potřebných dokumentů už moc času. Termín je do konce dubna, což je zítra.
Majitelé některých nemovitostí, ale stojí za svým a smlouvu o smlouvě budoucí nepodepíšou.

„Bohužel se jim tlakovou kanalizaci nakonec podařilo prosadit. Já na ni přípojku mít ale nebudu. Tlakovka u nás 
v obci je velký nesmysl. Odpadní vody si prostě nechám vyvážet Vakem," uvedla nejmenovaná odpůrkyně tlakové kanalizace.