Hudlická základní škola byla v dezolátním stavu a jako jedna z mála měla střešní krytinu z eternitu. Součástí rekonstrukce tak nebylo jen zateplení, výměna oken a nová fasáda jako v mnoha jiných školách, ale i výměna střešní krytiny, ocelová půdní vestavba v obou budovách a vzduchotechnika.

Vzduchotechnika zajistí ve vydýchaných třídách výměnu vzduchu a v zimě se tak omezí větrání a únik tepla. Podle místostarosty Hudlic Rudolfa Hrkala je to celkem finančně náročná novinka, kterou prozatím moc škol nemá.

„V základní škole byly ohromné náklady na spotřebu energií. Díky této investiční akci dosáhneme v tomto směru velkých úspor," upozornil místostarosta Hudlic Rudolf Hrkal.

Obec základní školu rekonstruujeme pomocí dvou dotací. Z jedné rekonstruuje fasádu, zateplení, výměnu vzduchotechniky. Z druhé zajistí na obou školních budovách výměnu střešní krytiny.

„Z dotačního titulu na zateplení budovy a ostatní věci jsme dostali zhruba pět milionů dotaci. Z obecního rozpočtu jde na tuto akci přes šest milionů korun. Výměna střešní krytiny bude stát dva miliony korun," poznamenal místostarosta Hudlic.
Na rekonstrukci obou školních budov pracují od začátku dvě firmy.

„Práce proto nešly skloubit tak, aby byly dokončeny do začátku školního roku. Na září nám zbyla výměna střešní krytiny na staré budově školy. V té je družina, jídelna, počítačová učebna a třída," dodal Rudolf Hrkal.

Stavební práce mají být hotovy do konce září. Podle místostarosty vyučování ale nenaruší. Aby mohli řemeslníci strhat starý eternit, dostali školáci na pátek a pondělí ředitelské volno.