V obci se buduje tlaková kanalizace, staví nová rozhledna a rekonstruuje hlavní budova základní školy.

Na zateplení školní budovy obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce základní školy zahrnuje výměnu oken, dveří, novou fasádu budovy, zateplení půdních prostor a hlavně výměnu střešní krytiny, která je ze závadného eternitu.

Škola tak dostane novou střechu s novou ocelovou konstrukcí, která poslouží jako příprava na půdní vestavbu pro nové třídy.
V rámci této investiční akce obec rozjede celkové zateplení budov a vybuduje samostatnou plynovou kotelnu, na kterou se obě školní budovy napojí. Tím se zamezí současným velkým únikům tepla.

Kvůli probíhající rekonstrukci a velkému rozsahu stavebních prací a i termínu jejího dokončení a kvůli bezpečnosti dětí se musely všechny děti z hlavní budovy přestěhovat do náhradních prostor.

„Jedna třída je umístěna v podkroví budovy našeho obecního úřadu, kde byly volné prostory a čtyři třídy se přestěhovaly do druhé staré budovy školy. Hlavní budova školy je celá prázdná," upozornil místostarosta Hudlic Rudolf Hrkal.

V těchto prostorách se budou děti učit až do konce školního roku. Zhruba na konci června by měla přijít na řadu rekonstrukce druhé školní budovy, ale to už budou děti na letních prázdninách.

Celá rozsáhlá investiční akce si vyžádá finanční náklady ve výši 11,9 milionu korun. Obec na ni získala dotaci zhruba ve výši 4,7 milionu korun a ze svých zdrojů uvolní částku 7,2 milionu korun.