Nyní probíhá posuzování vlivů na životní prostředí 
v rámci navrženého záměru stavby krematoria pro domácí zvířata.

„Za svými občany stojí i obecní úřad, který teď vyzývá občany, aby v rámci tohoto řízení využili své možnosti vyjádřit se a napsat důvody, proč se stavbou nesouhlasí.

„Každý občan, každá organizace, spolek, sdružení nebo klub může své vyjádření 
k uvedené dokumentaci a 
k předloženému záměru zaslat samostatně doporučeně na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje,“ vyzývá občany Hýskova starostka Ivana Týlová.

A zapojit se mohou i další lidé. Například obyvatelé sousedního Berouna a Nižbora. Termín pro zaslání všech připomínek je jen do pátku 3. dubna.