S přílivem nových rodin přibydou i děti, které je třeba umístit do místní mateřské školy. Jenže stávající zařízení není nafukovací, takže na situaci musí obec reagovat pružně a kapacitu jak školky, tak i školní jídelny navýšit. A aby toho nebylo málo, rozhodli se k novému objektu připojit i dostatečně velkou tělocvičnu, která v obci tolik chybí.

Pustili se tu tedy do smělého projektu, jehož cena se celkově vyšplhá na astronomických 85 milionů korun. „Tyto náklady zahrnují výstavbu mateřské školy, jídelny nové tělocvičny včetně pozemků, které musela obec odkoupit od developerů,“ vysvětluje starostka Veronika Šmolcnopová.

Na projekt se jim povedlo zkombinovat hned tři dotace. „Aktuálně se na projektu sbíhají tři dotace, a sice 40,4 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj na mateřskou školu s jídelnou, 19,9 milionů od Ministerstva financí na tělocvičnu a 1,8 milionů korun jsme dostali od Středočeského kraje na přilehlou komunikaci. Obec si vzala ještě úvěr 20 milionů, který pomůže projekt dofinancovat,“ přiblížila starostka detaily rozpočtu investiční akce.

V současnosti se již práce přesunuly na úpravu terénu v okolí a instalace technických zařízení uvnitř budovy. „Teď už probíhají dokončovací práce, kdy se kompletují vnitřky budov, dodělává se elektroinstalace a instalace kamerového systému. Venku se dokončují chodníky a vzadu na dovře se připravuje povrch na instalaci herních prvků pro děti. Vše chceme stihnout do konce května, kdy by měla být stavba zkolaudována,“ popisuje aktuální situaci vedoucí stavby Martin Šíma ze stavební firmy Vistoria CZ, a.s., která je dodavatelem díla.

Práce finišují i v tělocvičně, která je provoněná kombinací vůní nového materiálu dřevěných obkladů z českého modřínu s plochou hřiště ze speciálního gumového povrchu- Ten je dost tvrdý na míčové hry, ale zároveň svou pružností poskytne slušnou ochranu sportovcům při pádu. „Nyní se zde ručně dělají lajny a příští týden se doveze veškeré sportovní náčiní,“ dodává Šíma.

Zajímavě je řešeno topení tělocvičny skrze stropní plynové zářiče ovládané termostatem, které v určitém úhlu nahřejí gumovou podlahu a beton pod ní. Plocha posléze rovnoměrně sálá teplo do prostoru. Střecha tělocvičny má tvar sedlové střechy s výraznou mansardou, která tak lépe zapadne do místního krajinného rázu.

„Moc se na novou tělocvičnu těšíme, protože tady v Hýskově není takřka žádná možnost kde si zacvičit. Je tu v provozu naše malinká tělocvična v budově úřadu. Ta je ale naprosto nedostačující,“ konstatuje starostka.

Vedle hlavní chodby spojující všechna tři zařízení je skrytý koridor, v kterém jsou umístěny schody. Ty nyní „vedou pouze do stropu“. „Stavba je totiž navržena tak, že se právě počítá s možnou nástavbou jednoho i dvou pater, proto tam jsou ty schody takto připravené,“ vysvětluje Šíma.

Budova původní mateřské školy zůstane zachována a nová školka tak navýší její kapacitu ze současných 65 na 115 míst. „Protože jsou nově vzniklá místa myšlena i pro dvouleté děti, tak se ta zamýšlená kapacita 50 dětí může mírně lišit, vzhledem k tomu, že jedno dvouleté dítě snižuje kapacitní počet o dvě. Takže záleží hlavně na tom, jaký bude u rodičů zájem umístit do školky už takto malé děti,“ vysvětluje ředitelka mateřské školy Ledňáček Petra Trochová.

Jídelna bude sloužit jak školce, tak i místní škole. Léto se využije na její přestěhování z prostor původní školky a vyladění dalších možných detailů v celém novém objektu tak, aby vše bylo od nového školního roku dobře připravené na ostrý provoz.