Projednávat budou vlastně jen jediný bod, a tím je první dodatek ke Smlouvě o dílo k budované cyklostezce Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou. Hýskovští zastupitelé se sejdou 21. července od 17:30 hodin v obřadní síni místního obecního domu.