Podmínkou přitom je, že společně smí být pouze členové jedné domácnosti. A navíc musí zůstávat na území obce. Mnohdy ale lidé nevědí, kam až se můžou vydat. Vycházet mohou z katastrálních území, která lze najít na webu Nahlížení do katastru, poměrně přesné jsou i mnohem jednodušší Google mapy.

Některé obce se svým občanům snaží pomoci samy a na své weby pověsily mapy s vyznačenými hranicemi svých území. Patří mezi ně i Beroun. Ze včera zveřejněné mapy je hned jasné, že lidé žijící ve městech nebo větších vesnicích mají jasnou výhodu. Území, kam Berounští mohou, je totiž skutečně obrovské.

I tak má ale pohyb po berounském katastrálním území svá úskalí. Například stezkou Po stopách českých králů se lidé dostanou maximálně na konec lokality Na Ptáku. Dál už je totiž území Hýskova. Zajímavá je i situace směrem po proudu Berounky na druhé straně města, zhruba od čističky odpadních vod. Tam začíná venkovní hranice mezi Berounem a Tetínem, která je vytyčená levým břehem řeky. Od tohoto místa patří vodní plocha Berounky už Tetínu. To znamená, že pokud by Berounští například chtěli na kánoi pokračovat dál po proudu, dostanou se mimo území města a mohou mít potíže. To samé by paradoxně platilo i pro otužilce či rybáře, kteří by chtěli v těchto místech do řeky vstoupit.

I tak se dá po zpevněné cyklostezce lemující Berounku hezky projít až za bývalý lom Kozel-Alkazar k malé lávce přes potok Loděnice, kterému nikdo z místních neřekne jinak než Kačák. „Dál se dá pokračovat cestou, která je také ještě v našem katastru, kolem osady Kozel nahoru na Hostim a pak zpátky k Berounu přes Lištici. Do Svatého Jana pod Skalou už to samozřejmě nejde,“ vysvětluje Petra Lišková z oddělení komunikace a vnějších vztahů města. „Celkově máme v Berouně v podstatě štěstí, protože to území je poměrně velké,“ dodává.

Další obcí, které zveřejnila hranice svého území, je sousední Králův Dvůr.

Co se týče cestování či pohybu mimo území obce, lidé mohou vyjet jen v případech, že míří do zaměstnání či na nutné nákupy. Mimo okres se lze od pondělí dostat pouze s potvrzením, že lidé jedou do práce či k lékaři. Hlídají to policisté, k nimž se mají přidat ještě vojáci a celníci. Navíc po shovívavém přístupu v začátcích počítají od poloviny týdne už i se sankcemi.