Návštěvníkům nabízí primárně informace o Keltech, jejich kultuře, znalostech a dovednostech formou multimediální expozice a oslav dvou keltských svátků.

„Archeologie však není jen o Keltech, a tak se snažíme návštěvníkům přiblížit život našich předků v pravěku i středověku a archeologii jako vědní obor. Z výsledků více než dvacetileté práce našeho ústavu jsme připravili pro návštěvníky výstavu, která představuje i originální archeologické nálezy," vysvětluje ředitelka Ústavu archeologie památkové péče středních Čech Irena Benková.

Pro školní děti připravují pracovníci ústavu pravidelně každé pondělí (na objednání) výukový program, při kterém si mohou různé dovednosti našich předků vyzkoušet osobně.