Ten několik dní v nové funkci poskytl Berounskému deníku první rozhovor.

Co jste udělal jako první 
v roli starosty?
Abych pravdu řekl, tak vlastně nic převratného. Je to asi dané tím, že jsem už po vánočních svátcích začal vykonávat práci jediného statutárního zástupce města. Nevnímám to proto jako výrazný předěl. Co jsem první den jako starosta dělal? Vyřizoval jsem běžnou agendu. Měli jsme schůzku výboru Talichova Berouna, jednal jsem se šéfem Okresního mysliveckého spolku atd. Prostě klasické pracovní záležitosti.

Při volbě starosty pro vás zvedlo ruku 14 zastupitelů. Čekal jste takovou podporu?
Přiznám se, že jsem tím byl mile potěšen. Neočekával jsem sto procent hlasů. To by byla známka toho, že jsem něco nedělal dobře. Protože není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem, jak říká přísloví. Předpokládal jsem, že dvanáct hlasů bych mohl dostat. Že jich bylo nakonec 14, mě velmi těší, jsou to dvě třetiny zastupitelstva. Jsem rád, že mi většina dala podporu a cítím ji 
i jako závazek.

Při hlasování se zdrželi zastupitelé za TOP 09, kteří dosud byli s vámi, jako s ČSSD a Nezávislými Berouňáky, říkejme tomu 
v koalici. Čekal jste to?
Když jsem odpovídal na vaši předchozí otázku s tím, že jsem čekal podporu 12 zastupitelů, tak s hlasy TOP 09 jsem popravdě už tehdy nepočítal. Diskuze, které jsme vedli v naší skupině před zmíněným zastupitelstvem, tomu nasvědčovaly. Ale velmi mě to mrzí, protože si nemyslím, že za tím může být něco racionálního. Ale je věcí každého z nás, jak hlasuje a jak se kdo rozhodne. Beru to na vědomí a je mi to líto. Nepodařilo se zkrátka takzvané vyjednávání, při kterém jsme se scházeli já, Šárka Endrlová a Patrik Brodan. Měl jsem snahu, abychom si všichni uvědomili, že rezignací paní Endrlové se nezměnilo nic vyjma toho, že opustila funkci starostky. Ubezpečovali jsme se, že na naši dosavadní a budoucí spolupráci to nemá vliv. Přesto to jeden z nás pojal tak, jako kdyby právě skončily komunální volby a nastala chvíle, kdy začneme mezi sebou vyjednávat o postech.

Takže o vyjednávání
o postech tato situace podle vás nebyla…
Určitě ne. My jsme měli začít vyjednávat o tom, jak zajistit kontinuitu a pokračování toho, co jsme společně začali. A že je na co navazovat. Také mi je líto, že se nikdo nezmiňuje o práci, kterou jsme dosud udělali. Rozhodně mě ale mrzí, že TOP 09 už není
s námi v radě.

Po volbě zastupitelů je jasno. Město vedete vy 
a místostarostou se stal Michal Mišina za ANO, který byl dosud v opozici. Pro řadu Berouňanů je tento krok špatně čitelný. Co to pro město znamená? Bude se například nějak zásadně měnit programové prohlášení rady, které jste po volbách s koaličními partnery sepsali a podle které se řídíte?
Osobně to ani nepředpokládám. I pan Mišina uvedl, že nevidí důvod pro velkou změnu. Ale lze samozřejmě o nějaké úpravě mluvit. Osobně si myslím, když jsme v té naší většině byli z politického spektra zleva i zprava dohromady, tak díky tomu naše programové prohlášení není směřováno ani doleva, ani doprava. Velmi mě těší, že se programové prohlášení v jednotlivých bodech snaží řešit problémy ve městě, problémy lidí. Samozřejmě si musíme uvědomit, že lidé jsou různí, takže někomu se může zdát, že se věci řeší a druhý to vnímá naopak. Ale to je každého názor a od toho jsou komunální volby, aby pak volič ukázal, kdo je zklamal a naopak komu věří. Naopak kdo říká, že to bude dělat lépe, ať se volič zamyslí, jak dobře dotyčného člověka zná a co za ním je. Ale zpět k vaší otázce. Někteří voliči mohou být zklamáni. Ale jestliže budeme dělat vše pro město, tak by nemělo vadit, jestli chce pomáhat městu člověk, i kdyby byl dosud v opozici. Asi si něco uvědomil. 
A v případě Michala Mišiny musím říct, že jsme už dřív zachytili signály, že nechce jít cestou konfrontace, ale že by rád přispěl ve prospěch města. Přál bych mu, aby lidem odpověděl rychle, a to právě svou prací.

Nezávislí Berouňáci po odstoupení starostky hodně ztratili. Nakonec ze svých řad nevybrali nikoho, kdo by mohl usednout ať už do křesla starosty, nebo místostarosty. Zůstávají ale věrní svým povolebním partnerům. Přesto, neměli během tohoto vyjednávání snahu alespoň získat většinu v radě?
V prvé řadě je to jejich záležitost. Vím, že paní Endrlovou situace velmi trápí, že se jim nepodařilo z jejich řad nikoho získat do funkce starosty nebo místostarosty. Myslím si, že Nezávislí Berouňáci neposuzovali situaci tak, jestli budou mít čtyři křesla v radě nebo méně. Tak, jak tyto lidi znám, nechtějí zradit své voliče. Zůstali ve většině, chtějí dál spolupracovat a důležité je hlasování na zastupitelstvu, když jde o zásadní věci. Oni vlastně mají stále pozici nejsilnějšího seskupení, v radě mají tři členy. Navíc přistupují k celé situaci velmi pragmaticky.

Bývalá starostka Šárka Endrlová odstoupila ze zdravotních důvodů. Pozice starosty je natolik náročná a exponovaná, že se skutečně může podepsat na zdraví člověka. Vy osobně jste měl zdravotní komplikace na konci minulého roku. Právě proto se v Berouně objevily názory, zda jste již v pořádku, abyste tak náročnou funkci mohl vykonávat…
Můj zdravotní stav je přiměřený k mému věku. Mám 
i nějaké rodinné predispozice, tak, jako je máme každý. To, že jsem onemocněl a měl jsem silné problémy s nachlazením, je svým způsobem smůla, ale potkalo mě to a je to za mnou. Čímž se samozřejmě nechci rouhat. Ale chci říct jednu věc. Když jsme zde sedávali ve třech při zmíněných schůzkách a vyjednáváních, tak jsem jednomu z nás říkal, ať nemluví o mém zdravotním stavu. Je mi to až žinantní. Doslechl jsem se, že se říká, jestli se vůbec vrátím, že jsem vážně nemocen a podobně. To mi hodně vadilo. Nicméně tato funkce je skutečně náročná. Já jsem ale za svou kariéru prošel řadou pozic jak ve samosprávě, tak ve firmách. Jsem zvyklý jednat s lidmi i na celkový tlak. Určitě je to velmi náročné a má to vliv na psychiku, ale každý se s tím vyrovnáváme po svém.

Na závěr nám prozraďte, jaké jsou vaše hlavní priority ve funkci starosty města?
Vím ze zkušenosti, že zbývající tři roky je krátká doba, abychom mohli zcela zásadně něco předělávat. Mojí prioritou je proto dodělat to, co již bylo započato. Dále bych chtěl jako starosta města srovnat některé procesy, které podle mého nejsou zrovna ideální. Ať už se jedná o nákladové pohovory, nebo třeba tvorba rozpočtu. Chci, aby byla za vším vidět zodpovědnost konkrétních lidí. Další mou prioritou je vrátit radě města důstojnost z jejího postavení, a tím se nechci paní Endrlové dotknout a věřím, že se neurazí. Rada je totiž výkonná, řídící 
v oblasti samosprávy. A tomu zůstává rada města zatím dlužná. Je to tím, že nejsou nastaveny určitě procesy včetně vazby s úřadem. Je důležité, aby rada nečekala, co se jí předloží, ale aby sama určovala směr. V tomto směru rada musí bezpochyby zabrat.
A jsou tu další záležitosti, které leží před námi, ať již otázka zimního stadionu, technické služby, vytvoření Berounské sportovní, záležitosti kolem golfu, situace na Velkém sídlišti včetně parkování. Zapomínat nesmíme na okrajové části města. Protože mám i nadále v gesci kulturu, tak i v této oblasti nás čeká řada práce. Přál bych si, aby MKC vytvářelo více možností pro místní kulturu. Samozřejmě na druhé straně je otázka peněz 
a efektivnosti. Takže je toho před námi poměrně dost.