Tvorba nového programu rozvoje Berouna zahájila v květnu. „Důležitým východiskem bylo zhodnocení naplňování dosavadního rozvojového plánu z roku 2005. Celkem 36 procent plánovaných aktivit bylo zcela dokončeno a u 51 procent bylo plnění částečné,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje městského úřadu Dana Vilhelmová.

Základem pro tvorbu programu rozvoje je pracovní skupina. Jejími členy jsou zástupci vedení města, různých organizací, jež zde působí, ale také například starosta sousedního Králova Dvora Petr Vychodil či vedoucí správy CHKO Český kras.

„Snahou je, aby zazněly pestré názory a podněty tak, aby město dokázalo využít nových výzev,“ dodala Dana Vilhelmová s tím, že neopominutelné je zapojení obyvatel.

V červnu a červenci se proto uskutečnilo dotazníkové šetření názorů lidí. Zapojilo se bezmála tisíc obyvatel Berouna. Prostor byl dán i žákům základních a středních škol. Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici na webových stránkách města.

Na základě dostupných podkladů, názorů lidí a podnětů členů pracovní skupiny byl zpracován první koncept programu rozvoje města Berouna.

Například obyvatel Berouna Viktor Nejedlý konstatoval: „Neumím si dost dobře představit, jak by mohl Beroun vypadat v roce 2030. Když vezmu v úvahu, jak se změnil za posledních dvanáct let. Co vše se tady vybudovalo. Vím, že se zde bude stavět hodně lokalit k bydlení. Slyšel jsem o bývalém areálu Tiby a také o areálu kasáren. Nově vznikla bytová zástavba v lokalitě Na Cibulce i Na Veselé. Město se od roku 2005 hodně změnilo a hlavně rozrostlo.“

Připravený pracovní návrh město nechalo i veřejně projednat se studenty a obyvateli. Zástupci Berouna se s nimi sešli v sále Kulturního domu Plzeňka.

Veřejné projednávání programu rozvoje města bylo rozděleno do dvou částí. V první s představiteli města diskutovali o navrhovaném programu studenti tří berounských středních škol, druhá byla určena veřejnosti. „Považujeme za důležité zapojení mládeže do této diskuze,“ poznamenal starosta Ivan Kůs.

Na rozvoj Berouna má zásadní vliv i dálnice D5. Její výstavba začala už před 40 lety. Prvním stavebním objektem budované dálnice se stala estakáda v Berouně, vedoucí přes Berounku a dále podél Litavky. Její vybudování na jedné straně přispělo k odvedení tranzitní dopravy ze zastaveného území města. Na druhé svým necitlivým umístěním přispělo k degradaci rozsáhlého území v jižní části města. Nyní radnice připravuje vše potřebné pro obchvat Berouna, který mu výrazně uleví od nákladní dopravy.

Kompletní verze dlouhodobého programu rozvoje města bude v prosinci opět k dispozici na webových stránkách města.