• Co říkáte výsledku voleb?
Nejvíce mě překvapil poměrně výrazný rozdíl, jakým Miloš Zeman ve volbách zvítězil, čekal jsem mnohem těsnější souboj. Ve druhém kole voleb jsem neměl "svého" kandidáta, kterého bych si bez výhrad přál za prezidenta republiky. Ani Miloš Zeman, ani Karel Schwarzenberg nejsou reprezentanty a nositeli myšlenek a hodnot, které odpovídají mému pohledu na svět. Na druhou stranu jsme nesmírně rád, že voliči poslali do druhého kola voleb silné politické osobnosti, a nepodlehli tak absolutně prázdným a floskule opakujícím kandidátům, kteří v politice ještě nic nedokázali, a přesto jejich jediným tématem bylo stávající politickou reprezentaci a politický systém hanit a zpochybňovat.

• Jste rád, že novou hlavu státu volí sami voliči?
Nejsem zastáncem a příznivcem přímé volby prezidenta republiky, její zavedení považuji za chybu. Naše ústavní tradice odpovídá parlamentnímu systému, ve kterém je vláda odpovědná Sněmovně a nejsilnější politickou figurou je premiér. V takovém systému je prezident volen nepřímo. V prezidentském systému, který mají například v USA, vládu sestavuje a řídí prezident. Proto je volen přímo, má díky tomu silnější mandát a k dispozici rozsáhlejší pravomoci. Oba systémy mají své výhody a nevýhody, je ale chybou je míchat dohromady. Zastánci přímé volby argumentovali i tím, že bude tato volba důstojnější, bez vlivu lobbistů a peněz. Myslím, že poměrně ostrá předvolební kampaň a množství peněz utracených volebními štáby dokazují pravý opak. I tento argument pro přímou volbu padl.

• Co vás osobně během předvolebních bojů nejvíc překvapilo?
Určitě mě nejvíce překvapila role médií, z nichž ta nejvlivnější vedla v posledních dnech naprosto nevídanou, jednostrannou kampaň ve prospěch jednoho z kandidátů. Nemyslím tím Berounský deník, ale to co předvedly největší novinové deníky a některá další média v posledních dnech před volbami nemá s nezávislou žurnalistikou cokoliv společného. Navíc tím svému favoritovi prokázala média medvědí službu. Opět je potřeba ocenit českého voliče, který prokázal, že se umí rozhodovat podle své vlastní hlavy a nenechá se nikým manipulovat.

• Měl jste pocit, že boj o voliče někdy překročil únosnou mez? Například tolik diskutovaný inzerát v Blesku v první den voleb apod.
Volební kampaně všude na světě jsou ze své podstaty konfliktní, proto se pravidelně objevují i takové metody lákání voličů, které příliš pěkné nejsou. V tomto smyslu tedy překvapený nejsem, ale samozřejmě si občas člověk zoufá a ptá se, zda to danému kandidátovi opravdu stojí za to. Ale i tento aspekt musí nakonec posoudit samotní voliči, kteří jsou těmi, kdo rozhoduje, co ještě je a co už není přijatelné.

• Prozradíte našim čtenářům, koho jste volil vy osobně a proč?
V prvním kole jsem samozřejmě volil kandidáta ODS Přemysla Sobotku. Před druhým kolem voleb jsem byl ve svízelné situaci, protože ani jednoho z kandidátů jsem nepovažoval za ideálního. Miloš Zeman je klasický socialista, což je mému liberálně-konzervativnímu pohledu na svět na hony vzdáleno. Karel Schwarzenberg by zase nejraději a co nejrychleji přijal euro a z EU chtěl mít federaci, ve které není místo pro suverénní národní státy. Odpustit jsem mu také nemohl úvahu o Edvardu Benešovi. Spekulovat o Edvardu Benešovi dnešním - díky odstupu desítek let - laciným, jednoduchým a nepřijatelným pohledem jako o adeptovi soudního tribunálu v Haagu je mimo moje chápání. Přesto jsem svého práva volit využil i ve druhém kole a volil jsem metodou menšího zla. Nebudu teď dělat hrdinu a dávat okázale najevo, kdo můj hlas nakonec získal, ale kdo mé názory a politiku sleduje dlouhodobě, asi to s velkou pravděpodobností uhodne správně.

• V posledních letech jste byl jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta, když jste působil jako jeho poradce. V čem vaše práce spočívala?
Moje práce spočívala a ještě pár týdnů spočívat bude především v přípravě podkladů, analýz a doporučení pro rozhodování pana prezidenta. Ta škála aktivit byla poměrně široká. Například jsem připravoval analýzy zákonů s doporučením, zda je má pan prezident podepsat či vrátit Poslanecké sněmovně. Psal jsem doporučení pro vystoupení, teze do projevů, podílel jsem se na agendě státních vyznamenání. Občas jsem pana prezidenta doprovázel na zahraničních cestách, ale i návštěvách českých měst a obcí. Byla to rozmanitá agenda, což tu práci dělalo výjimečnou.

• Co plánujete do budoucna?
Plány mám poměrně jasné a z větší části jsou s politikou spojené. Chci se naplno věnovat práci v Zastupitelstvu Středočeského kraje, kde působím jako předseda Kontrolního výboru. Vzhledem k tomu, že nám na kraji vládne koalice ČSSD s KSČM, věřte, že je a bude co kontrolovat. Jsem rovněž členem širšího vedení ODS, tedy Výkonné rady. Z této pozice chci přispět k tomu, aby se zlepšil obraz této strany v očích voličů. Je na nás, abychom ve zbytku volebního období dokázali voliče přesvědčit, že byť umělecký dojem z vládnutí dobrý není, je to po dlouhé době vláda Petra Nečase, která se pustila do nepříjemných, ale pro úspěšný rozvoj naší země potřebných reforem. Několik let rovněž přednáším na Vysoké škole ekonomické, což mě strašně baví a intelektuálně naplňuje. A nakonec věřím, že s Václavem Klausem budu v nějaké formě spolupracovat i nadále prostřednictvím jeho nového institutu.

• Čím pro vás byla práce pro prezidenta? Na co budete nejvíc vzpomínat?

To by vydalo téměř na samostatnou knihu. Nechci, aby to znělo příliš pateticky, ale bylo to neuvěřitelných téměř sedm let, na které už do konce života nezapomenu. Byla to příležitost pracovat v nádherných prostorách Pražského hradu, symbolu české státnosti. Byla to příležitost vidět tu nejvrcholnější politiku velmi z blízka a to jak tu domácí, tak i zahraniční. Byla to příležitost spolupracovat a učit se od velmi silné, názorově jasně ukotvené osobnosti, kterou bezpochyby Václa Klaus je. Vděčím mu za mnohé a nikdy nezapomenu na to, jakou unikátní příležitost jsem od něj dostal.

• Co byste popřál novému prezidentovi v jeho novém úřadě?
Přeji, aby se mu co nejrychleji podařilo urovnat příkopy v naší společnosti, které se i v prezidentské kampani zase o něco více prohloubily. Mám rád Českou republiku a vážím si jejich symbolů. Proto budu Miloše Zemana přes zjevnou názorovou odlišnost respektovat jako českého prezidenta a nám všem přeji, aby se mu v jeho novém úřadě co nejvíce dařilo.

Děkuji za rozhovor