V rámci oslav 96. výročí vzniku Československa byly totiž uděleny Ceny města Berouna, a to právě oběma osobnostem.

Jana Čapková si cenu převzala mimo jiné za její úspěšné čtyřicetileté působení v pozici ředitelky berounského muzea. Právě ona se navíc výrazně zasloužila o rehabilitaci jména dirigenta Václava Talicha, stála u zrodu festivalu Talichův Beroun i geoparku Barrandien.

Karel Souček se díky svým obrazům především s berounskou tématikou vryl do srdcí řady patriotů a nejen jich. Návštěvnost na jeho výstavách mluví za vše. Město Beroun, zejména jeho oblíbená Čertovka, stály umělci modelem nesčetněkrát.

Ceny Janě Čapkové a Karlu Součkovi předala starostka Šárka Endrlová a místostarosta Ivan Kůs.

Slavnostní večer měl i svůj hudební doprovod, o který se postaraly vlastně hned tři hudební uskupení. Jako první vystoupil dětský pěvecký sbor Krákorky při ZUŠ Václava Talicha v Berouně. Následovala hudební lahůdka v podání sboru Tadooba. Závěr večera pak patřil hostomickému mužskému vokálnímu souboru Kolorit.

Zdroj: Petra Lišková
Zdroj: Petra Lišková