Co nabízíte veřejnosti?

Kromě zajištění provozu půjčovny kompenzačních pomůcek pro děti a dospělé pořádáme akce pro členy i veřejnost. Rok bych přirovnala k jednomu dlouhému maratonu, který jsme po celý rok běželi ve velmi vysokém tempu a troufám si tvrdit i při vysoce kvalitním výkonu. Jedna akce pro tělesně postižené stíhala druhou, za celý rok nebyl měsíc, kdybychom měli čas si vydechnout a dobít energii. Přesto při pohledu do zpětného zrcátka zůstávají krásné vzpomínky.

Kolik členů má hořovická organizace svazu tělesně postižených a k jakým akcím se v letošním roce připojila?

Členů máme pět set. Letos jsme se připojili k pravidelným i mimořádným projektům. Za zmínku rozhodně stojí akce s názvem Era pomáhá regionům, jejíž výtěžek v částce devadesát sedm tisíc korun byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené děti.

Co vám nejvíc utkvělo v paměti?

Třeba atmosféra rehabilitačního pobytu Podhajská, nebo pobyt v Náchodě. Bylo by velmi obtížné vyjmenovat jen jeden nejvýznamnější úspěch roku 2016, snad bych jen vyzdvihla rozšiřování služby sociálního poradenství formou fakultativních služeb, jehož součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Poděkování všem, kteří se na činnosti hořovického svazu tělesně postižených podílejí. Každá pomoc se počítá.