Základní umělecká škola Václava Talicha v Berouně je zaměřená na žáky s určitou mírou talentu. Studium je rozděleno na dva cykly, oba jsou zakončeny absolutoriem - písemným a státem garantovaným dokladem. První cyklus je určen pro žáky od 7 let. Druhý cyklus je určen pro žáky od 14 let, kteří absolvovali první, tedy 7letý cyklus. Výuka ve druhém cyklu trvá 4 roky. Na závěr každého ročníku získávají žáci písemná vysvědčení.