Ten bezesporu patří k známým osobnostem berounského regionu. Jaromír Kubů je kastelánem hradu Karlštejn bezmála už třicet let.

Díky jeho osobnosti se stala naše nejkrásnější historická památka populární jak v České republice, tak v zahraničí.
Jaromír Kubů dělá velkou reklamu hradu Karlštejn svými rozhovory v rádiu, televizi a dalších médiích.

V roce 2009 začal velmi úzce spolupracovat s Vysokou školou ekonomickou v Praze, především fakultou Podnikohospodářskou. Původní jednorázová přednáška kastelána hradu Jaromíra Kubů se transformovala ve dlouhodobou přednáškovou spolupráci. Mimo jiné se také zúčastnil televizní soutěže ve vaření.