Tato žádost nebyla prvním pokusem o získání podpory na úpravu jedné z nejvíce využívaných budov města. Její stav sportovci a zástupci města označují jako katastrofální už řadu let a o dotaci nyní nežádali poprvé. Neúspěch ale Hořovické neodradil od dalších plánů.

„Víme, že hala je velice potřebná a velice využívaná. Uskutečnilo se jednání, jehož cílem je, aby hala byla víceúčelová, aby nebyla jen velkou tělocvičnou, aby zde bylo možné hrát florbal a další sporty, které potřebují větší hrací plochu, aby zde mohla být například i tribuna," prohlásil starosta Hořovic Ondřej Vaculík.

To však znamená další prodražení. Hořovičtí nyní hodlají požádat o studii projektanta, který připravil projekt v rámci žádosti o dotaci. Chtějí tak zjistit, zda je možné projekt přizpůsobit novému zadání a parametrům. Navíc je zajímá, zda je možné stávající sportovní halu upravit na víceúčelovou a o kolik by vzrostla cena.

Hořovičtí se domnívají, že důvodem, proč získali v žádosti o dotaci málo bodů, může být i to, že šlo o dotaci na velkou tělocvičnu, nikoliv na víceúčelovou halu.
Požádá město znovu o dotaci? „Pokud bude možnost, tak rozhodně ano. Nabýváme ale na přesvědčení a myslím si, že i následující zastupitelstvo se nebude odchylovat od názoru, že by v případě nezískání dotací město akci zaplatilo samo," konstatoval Vaculík. To však záleží hlavně na tom, kolik by úprava haly na víceúčelovou nakonec stála.

Hořovičtí se také domnívají, že kdyby se náklady pohybovaly například do pětadvaceti až třiceti milionů korun, lez tuto částku zařadit do rozpočtu města. "Kdy už by to mělo být například 40 milionů, v rozpočtu se už zřejmě finanční prostředky nenajdou a nová sportovní hala se stane stavbou snů," uzavřel starosta Hořovic Ondřej Vaculík.