Během zhruba 90 minut hra prověří nejen mozek a smysly, ale i sebeovládání a emoce vůči lidem, kteří se o „klienty“ starají, a někdy je přivádí i do nepříjemných situací. Stejně jako lidé s demencí se také hráči propadají do světa, kterému nerozumějí a kde základní pravidla přestávají dávat smysl, což vyvolává frustraci. Na konci hry si účastníci mohou o svých pocitech a zážitcích popovídat s proškoleným odborníkem, který jim pomůže lépe pochopit a zasadit do kontextu to, co si před tím na vlastní kůži vyzkoušeli.

Hra, která byla slavnostně otevřena v úterý, přičemž přestřižení pásky se ujal vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Jan Vrbický, vznikala více než dva roky. „Jedním z častých problémů lidí s demencí je velké nepochopení ze strany společnosti, která tuto nemoc mnohdy vnímá jako stigma. Hledali jsme proto projekt, který by široké veřejnosti přiblížil, co prožívají a jak se cítí lidé s demencí a Alzheimerovou nemocí,“ uvedla ředitelka organizace Dementia Veronika Maslíková.

Pacient s Alzheimerovou chorobou. Ilustrační snímek.
Co si počít, když se domů nastěhuje Alzheimer? Poradí Dementia

Děje se tak formou, která je blízká oblíbeným únikovým hrám. Kromě zábavy se též lidé dozvědí zajímavé faktické informace. „Osvěta se dá dělat různými způsoby - přednáškami, letáky, články či setkáním na náměstích. Nicméně spojení silného emočního zážitku se zábavnou formou vzdělání nám připadalo jako nejlepší varianta,“ dodala Maslíková.