Co je základním úkolem transfúzní stanice?
Transfúzní stanice je nedílnou součástí zdravotnictví, jelikož se doposud nenašla plnohodnotná náhrada lidské krve. Naše stanice dělá tolik odběrů krve, aby pokryla spotřebu či nutnost požadavků kliniky pro pacienty. Nemocnice v našem kraji si navzájem vypomáhají. Pokud není dostatek některé krevní skupiny, vyzýváme dárce na takzvaný nouzový odběr. Naše oddělení musí dle potřeby zajistit krev pro pacienty nejen v naší nemocnici, ale i v okolních.

Kdo může darovat krev?
Dárcem se může stát každý od 18 do 60 let, nebrání-li tomu kontraindikace. Mezi přechodné kontraindikace patří například tetování, užívání antibiotik či prodělání boreliózy. Takových onemocnění je spousta. Týká se i cestování. Záleží na dané zemi a jaký má výskyt malárie. Dále musí zájemci splňovat určité podmínky, dle kterých se pak mohou stát dárci. Za loňský rok nás navštívilo přes deset tisíc dárců. Zájemců bylo více, ale ze zdravotních důvodů jsme je museli vyřadit.

Jaký je postup při darování krve?
Při návštěvě od nás každý dárce dostane dotazník, ve kterém odpoví na některé otázky. Lékař pak dále vyhodnotí, zda splňuje podmínky vhodného dárce. V žádném případě by neměl chodit na lačno. Snídaně je v tomto případě velmi důležitá. Měl by posnídat lehkou stravu a vypít dostatek tekutin. Vyvarovat by se měl tučným potravinám, včetně většího množství mléka.

Pořádáte pro dárce i nějaké akce?
Do roka pořádáme několik akcí. Mezi největší patří výlet do westernové vesničky Šikland. Dárci získávají do vesničky volný vstup. Sem jezdíme už asi patnáct let. Dále jsou dárci ohodnocováni v rámci nemocnice. Záleží na počtu odběru každého zájemce.