Zřízení jeslí je podmíněno především uvolněním třídy. „Letos přišlo k zápisu do mateřské školy 100 dětí, všechny ani nevezmeme, protože na takový počet nemáme kapacitu. Od příštího školního roku tudíž jeslová třída určitě nebude," řekla ředitelka mateřské školy v Hořovicích Helena Nesnídalová.

O jesle ani zatím nebyl ani zájem. Mateřská škola ve spolupráci s městem uspořádaly průzkum zájmu. Výzva byla přes měsíc zveřejněna na městských webových stránkách, letáky s kontaktem do školy byly k dispozici v ordinacích dětských lékařů i na dalších kontaktních místech.

„Se zájmem o jesle se fyzicky přihlásila jedna maminka. Zájem nebyl takový, abychom třídu vehementně protlačovali třeba i v jiných prostorách," upřesnila Helena Nesnídalová.

Pokud v příštím roce klesne počet dětí a uvolní se potřebný prostor, otázku zřízení jeslové třídy v Hořovicích znovu otevřou. Otevření by ale zcela jistě znovu předcházel průzkum zájmu. „Musíme mít jistotu, že rodiče jesle opravdu využijí. Změnu třídy a její materiální vybavení by muselo financovat město," podotkla ředitelka s tím, že se zřizováním souvisí několik hygienických podmínek. V jeslové třídě navíc musí být přítomna zdravotní sestra.