Ve srovnání s loňským rokem se na Charitu Beroun obrací až o třetinu více lidí, aby jim pomohla zajistit základní životní potřebu – jídlo. Může za to krize s energiemi a s ní spojené dramatické zdražovaní. Výsledkem tak je, že se po loňském výrazném nárůstu lidí v nouzi jejich počet ještě zvýšil.

„Minulý rok byl kvůli covidu dost atypický. Pomáhali jsme navíc i lidem, kteří se dostávali do těžkých situací kvůli protipandemickým opatřením. Typickým příkladem byli agenturní zaměstnanci, kteří kvůli pozastavené práci přicházeli o místa, a dostávali se tak do problémů. A současné problémy na lidi doléhají ještě více. Pak obracejí na nás,“ říká ředitel berounské charity Petr Horák.

Jídlo přiváží Charita Beroun z centrální potravinové banky v Praze, další získává například od králodvorského supermarketu Albert – jde většinou o potraviny, které jsou těsně před vypršením stanovené trvanlivosti.

Rozvoz potravin po celém regionu

Distribuci pak charita zajišťuje vlastním rozvozem. Terénní pracovníci vyrážejí do různých koutů regionu s pomocí osamělým seniorům, matkám, které zůstaly na děti samy, i sociálně vyloučeným lidem.

Podle ředitele Horáka jsou především staří lidé extrémně zranitelnou skupinou, protože často jen těžko hledají další prostředky, kterými by zaplatili zvyšující se životní náklady. Mnohdy tak končí i v dluzích. Senioři se navíc za svou situaci i stydí.

„Jde často o lidi ve věku 75 a více let, kteří už se nemohou opřít u druhý příjem partnera. K tomu už nejsou schopni se o sebe postarat vlastními silami, a jsou tak odkázáni na pomoc druhých. Právě stud je nutí žít opravdu z mála a přežívají v takzvané skryté chudobě,“ líčí Horák.

Zřídkakdy se podle něho stává, že lidé, kteří do takto těžké životní situace spadnou, se z ní zase dostanou. U některých k současné nouzi přispěl i špatný úsudek, následovaný chybným rozhodnutím.

„Je to pak začarovaný kruh. Máme například klientku, která zdědila dům a přestěhovala se do něj. Vždy ale bydlela v malém bytě - a najednou byla překvapena, kolik takový domek vyžaduje peněz,“ popisuje ředitel s tím, že potravinovou pomoc od berounské charity využívají rovněž lidé, kteří mají dlouhodobé problémy s návykovými látkami. „Ale také ti, kteří trpí nějakou duševní poruchou a nejsou schopni dnešní dobu zvládat,“ vysvětluje Horák.

Pomoc prostřednictvím sociálního odboru

Charita Beroun rozdá každoročně kolem 30 tun potravin. Například uprchlická krize spojená s invazí ruských vojsk na Ukrajinu přitom toto číslo více než zdvojnásobila. „V minulém roce to dělalo přes 70 tun,“ připomíná Petr Horák.

Nárok na hmotnou potravinovou pomoc charity může potřebným zajistit sociální obor. Lidé na základě šetření dostanou dobrozdání, s nímž lze jídlo od charity získat.