Ondřej Vaculík bude ve vedení města nadále, a to na pozici uvolněného místostarosty. Post neuvolněného místostarosty opět získala Jana Šrámková (HNHRM). Tato jména vzešla z koaličních jednání mezi vítěznou stranou Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí, sociálními demokraty, TOP 09 a KDU-ČSL. Na čtvrtečním ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva byla odsouhlasená.

Volbě starosty a místostarostů ale předcházela řada protinávrhů aktivní opozice. Jan Skopeček (ODS) také prohlásil, že Jiří Peřina vykonává zásadní funkci na kraji a nebude se moci plně věnovat práci starosty města Hořovice. „Nedovedu si představit, že by Jiří Peřina mohl stejně kvalitně vykonávat funkci náměstka hejtmana a radního pro finance Středočeského kraje společně s postem starosty města Hořovice," upozornil Jan Skopeček.

Jiří Peřina Janu Skopečkovi oponoval tím, že kombinace obou postů může být pro město výhodou, a to především v rámci získávání finančních prostředků pro Hořovice. „Výkon těchto dvou funkcí není protizákonný, je možný. V radě Středočeského kraje je většina komunálních politiků, kteří zastávají funkce starostů nebo místostarostů, ať už na uvolněných nebo neuvolněných funkcích. Ve spojení kraje a města vidím spíše výhodu. Mít starostu, který zasedá v krajské radě, má přímý kontakt s krajskou radou, s hejtmanem, se zastupitelstvem kraje, v tom spatřuji výhodu. Mít náměstka hejtmana pro oblast financí starostou města, si myslím, je také výhoda," konstatoval Jiří Peřina. Podle něj záleží především na týmu.

„Doufám, že se mi na radnici podaří vytvořit takový tým, který bude možné jednoduše řídit, bude výkonným prvkem, na který budu v podstatě pouze dohlížet," doplnil Jiří Peřina. Navíc uvedl, že jeho tým na kraji dokáže předkládat materiály v takové kvalitě, že jeho stálá přítomnost na kraji není nutná.

Na čtvrteční ustavující jednání se dostavilo všech jednadvacet nově zvolených hořovických zastupitelů, kteří složili slib. V rámci jednoho hlasování veřejně zvolili celou sedmičlennou radu včetně starosty i místostarostů. Pro navržené složení: starosta – Jiří Peřina (ČSSD), uvolněný starosta – Ondřej Vaculík (HNHRM), neuvolněný starosta Jana Šrámková(HNHRM) a členové rady: Jiří Vavřička (ČSSD), Jiří Vlček (KDU-ČSL), Zdena Ulčová (HNHRM) a Renata Wachtlová (TOP 09) hlasovalo 17 zastupitelů, 3 byli proti a jeden se hlasování zdržel.
Na ustavujícím jednání zastupitelstva města Hořovice byli zvoleni zástupci kontrolního a finančního výboru.