Jak uvedl starosta Hudlic  Pavel Hubený  v obecním zpravodaji, žádost splnila formální náležitosti a v současné době je ve stádiu posuzování.  Zastupitelé Hudlic v obci počítají s vybudováním tlakové kanalizace. U části obyvatel obce jejich záměr tehdy vyvolal nevoli.

Další prioritou hudlických zastupitelů pro nastávající období je zajištění celkové revitalizace místní návsi. Tuto akci by obec ráda zrealizovala s finanční podporou Středočeského kraje. V této části obce je  v havarijním stavu dešťová kanalizace, chodník i veřejné osvětlení.

Hudličtí by také velmi rádi získali peníze na úpravy v budově mateřské školy.  Po dohodě s okolními obcemi by chtěli rozšířit její kapacitu, Rádi by přešli na jiný způsob vytápění školního pavilonu a v areálu vybudovali speciální logopedické pracoviště pro žáky mateřské a základní školy. V rámci výzvy Regionálního operačního programu Střední Čechy  ale obec neuspěla a nebyla vybrána mezi žadatele o dotaci.