„Vyhláška se týká přijímání dětí k povinné školní docházce," vysvětlil před hlasováním zastupitel města Hořovice Jiří Vlček. Jak dále uvedl, zákon rodičům umožňuje, aby si pro plnění školní docházky vybrali jakoukoli školu. A to nezávisle na tom, kde se škola nachází.

„Rodiče z Hořovic si mohou pro své dítě vybrat školu v Hořovicích, stejně jako v Berouně, stejně tak v Plzni," uvedl příklady zastupitel Jiří Vlček. Podmínkou ale je, aby škola děti přijala.

Jak Jiří Vlček dále připomněl, zákon pamatuje i na převis poptávky a na to, že by děti nemusely být přijaté z důvodu nedostatku místa. Z toho důvodu ukládá obci povinnost zajistit podmínky pro plnění školní docházky.

„To se děje dvěma způsoby. První je ten, že obec zřídí základní školu. To je náš případ, kdy zřizujeme dvě základní školy. V případě, že obec nezřizuje základní školu, má možnost uzavřít dohodu s obcí, v níž základní škola je. Má možnost uzavřít dohodu o tom, že mohou jejich děti tuto školu navštěvovat a být tam přednostně přijímány," pokračuje Jiří Vlček.

Pokud je v obci více základních škol, má obec povinnost rozdělit území na školské obvody a přiřadit tak jednotlivé lokality k jednotlivým školám. A to je právě obsahem nové vyhlášky města Hořovice. Ta určuje, které lokality patří do obvodu první základní školy a které do obvodu druhé základní školy. „Návrh je připravený s ohledem na demografický vývoj v nejbližších čtyřech, respektive pěti letech," doplnil Jiří Vlček.

Nová obecně závazná vyhláška města Hořovice říká, jaké lokality města náleží k první i druhé základní škole. Možnost zajištění povinné školní docházky nabídlo město Hořovice okolním obcím. Ty nabídku přijaly. Do školního obvodu první základní školy spadají obce Felbabka, Hvozdec, Kotopeky, Otmíče, Podluhy a Rpety.

Podle starosty města Hořovice Jiřího Peřiny jsou školské obvody službou, která dává občanům možnost umístit své dítě do školy.