Závody hasičů

Nejaktivnější je sbor dobrovolných hasičů, který velmi pomáhá nejen ve společenském žití, ale především v běžných provozních záležitostech obce. „Pracují s dětmi, schází se s nimi jednou za čtrnáct dní. Malí hasiči se účastní i závodů a jednou do roka se konají i u nás v obci,“ zmínila starostka obce Václava Flaišmanová.

Místní hasiči samozřejmě zasahují při nepříznivém počasí. Spadlé stromy a větve odstraňují i v jiných katastrech. V případech, kdy lidé

mají vodu ve sklepech, pomáhají s jejím odčerpáním. Navíc udržují zeleň v obci a vedou k tomu i děti.

Oblíbené turnaje

Do společenského života se také zapojují florbalisté. „Pravidelně pořádají pyžamový bál, starají se o víceúčelové

hřiště, zrekonstruovali sociální zařízení v kabinách u hřiště a pořádají zde dvoudenní turnaje s názvem Florbal Bzova Open Air Cup, na které přijíždějí týmy z celé republiky,“ vyjmenovala starostka Bzové a doplnila, že lidé si turnaje velmi oblíbili, a to i ten s názvem Strejca cup, na kterého se účastní týmy z okolí.

Tělovýchovná jednota Bzová se vyznačuje především tím, že její zástupci pořádají cvičení pro děti. Mnoho let tuto činnost zastávala Marie Spoustová, nyní pokračuje Eva Drábková. „Dvakrát týdně s dětmi cvičí na sále Bezovky. Hodiny jsou rozdělené pro předškolní a školní děti,“ pokračuje starostka.

Dětský den

S obcí spolupracuje také Myslivecké sdružení Bor, které má pronajatou místní honitbu. Obec je majoritním vlastníkem. Zástupci mysliveckého sdružení pomáhají v obecním lese v rámci svých brigád.

Myslivci pomáhají i s přípravou řady obecních akcí, jako je například dětský den. S fotbalisty pořádají ples, a to již několik let. Starostka oceňuje jejich pomoc například při opravě cest, či jiné činnosti. „Pokud má obec spolky, tak na tom jedině vydělává,“ prohlásila Václava Flaišmanová a do této pomoci zařadila i Sdružení přátel sportovního rybolovu.

Rybářské závody

Rybáři se starají o rybník na návsi a vodní nádrž Hlinovka. „O tom, že to dělají výborně, svědčí komentáře zástupců chráněné krajinné oblasti i povodí, kteří přijíždějí na tato místa v rámci kontrol,“ říkají zástupci obce. Mezi pravidelné akce rybářů patří rybářské závody pro děti i dospělé nebo čarodějnice, které připravují společně s hasiči. ⋌(rak)