Několik desítek stromů bylo pokáceno v areálu bývalých berounských kasáren podél ulice Talichova. „Pokáceli jsem přibližně dvacet stromů. Příkaz vydal Městský úřad Beroun. Na odstranění stromů je vydáno povolení. Ve špatném stavu je převážná většina stromů,“ uvedli pracovníci Technických služeb Beroun, kteří stromy včera pokáceli. Předseda Základní organizace Strany zelených Beroun Milan Sailer ale s odstraněním stromů nesouhlasí. „Tvořily přirozenou obranu před sluncem a pohlcovaly prach. Stromy nebylo třeba odstranit, nýbrž ošetřit,“ upozornil Milan Sailer.


Podle něj kácení vzrostlých stromů v areálu bývalých kasáren v Berouně je nepřijatelné, pokud nejsou v místě výstavby nové budovy. V Berouně bylo pokáceno několik vzrostlých topolů, vrba a další dřeviny. „Z důvodů prosychání a odlamování konců větví bylo třeba některé části odřezat,“ navrhuje Milan Sailer. Ten dodává, že obdobný případ se stal před několika lety, kdy v berounské Tovární ulici byla zbytečně pokácena vzrostlá vrba. Vichřice u stromu způsobila odlomení větve. Strom byl pokácen, přestože měl zdravý kmen. „Pokud bychom takto v Berounské kotlině postupovali, museli bychom zde vykácet devadesát procent zeleně. Nemůžeme chtít, aby strom starý přes sto let neměl ztrouchnivělou určitou část kmene. Tyto stromy se musí udržovat, prořezávat. Dochází pak k jejich zmlazení a obnovení dřevní hmoty,“ dodává Milan Sailer.


A jak se nám k celé záležitosti vyjádřilo město Beroun? „Odbor životního prostředí města Beroun povolil kácení stromů společnosti, která zde bude realizovat záměr bytové výstavby. Podmínkou je však náhradní výsadba zeleně,“ uvedla tisková mluvčí města Beroun Jitka Soukupová. „Nebylo povoleno pokácení všech stromů. Většina stromů je starých. Starý strom a starý člověk mají něco za sebou a nejsou v dobrém stavu. Vše je v souladu s územním plánováním výstavby,“ dodala Soukupová.


Město Beroun se nechová nejlépe k veřejné zeleni. V souvislosti s novou výstavbou jsou známy případy, kdy vzrostlé stromy byly zařazeny do projektů výstavby a zapadají do architektonického celku,“ doplnil předseda berounské Strany zelených.